Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР

Телефон доверия: +996 (312)66-25-76 - Ахмедова Айгүл Мамедовна,Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции      ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ БАНК ДАННЫХ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ     

Список граждан на получение земельных участков под ИЖС

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2017-жылдын 24-февралы № 119

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 6-майындагы № 177 токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" конституциялык Мыйзамдын 10 жана 17-беренелеринин негизинде

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 6-майындагы № 177 токтому төмөндөкүдөй мазмундагы 2-1-пункт менен толукталсын:

- "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кайрылуусунун негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы өз убагында тиешелүү маалыматты өздүк расмий сайтында жайгаштырсын";

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн тартиби жөнүндө жободо:

- 6-пунктун 2-абзацындагы "жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын" деген сөздөрдөн кийин "же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик органынын" деген сөздөр менен, ошондой эле "жана жер" деген сөздөрдөн кийин ", ошондой эле жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун алуучу жарандардын тизмеси" деген сөздөр менен толукталсын.

1. Бул токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

С.Жээнбеков


 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги (Агенттик), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  “Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 6-майындагы №177 токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2017-жылдын 24-февралындагы №119 токтому кабыл алынган.

Жогорудагы токтомго ылайык жеке менчик турак үй куруу үчүн жер тилкелерине муктаж жарандардын тизмеси:

НАРЫН ОБЛУСУ

АК-ТАЛАА РАЙОНУ

Жаңы-Талап айыл аймагы

Көк-Жар, Коңорчок, Ак-Чий айылдары

Үгүт айыл аймагы

АТ-БАШЫ РАЙОНУ

/upload/file/Basch-kaiyng_aimagy.pdf

/upload/file/Ak-moiun_aily.pdf

КОЧКОР РАЙОНУ

Кочкорский айыл окмоту

Кош-Добунский айыл окмоту

Кум-Добунский айыл окмоту

Сон-Кулский айыл окмоту

 

Чүй облусу,

/upload/file/Tokmok1.pd

/upload/file/87096779.pdf

/upload/file/56789798.pdf

/upload/file/kant.pdf

/upload/file/Tokmok1.pdf

/upload/file/Tokmok2.pdf

/upload/file/Ak-Bashat.pdf

/upload/file/Jaiyl.pdf

/upload/file/1-MAI.pdf

Баткен облусу, 

/upload/file/Suluktu.pdf

город Сулукта

Жалал-Абад обулусу, :

/upload/file/Kochkoг-Ata.pdf

/upload/file/atai-aiyl_aimagy.PDF

/upload/file/Kargalyk-aiylaimagy.PDF

/upload/file/Sary-Bulung_aiyl_aimagy.PDF

/upload/file/Toguz-Toro_aimagy.PD

Ош облусу,

/upload/file/Chon-Alai.pdf

/upload/file/Jekendi.pdf

Ысык-Көл обулусу,

 

Талас облусу,