Жаңылыктар

28.07.2015

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ИШТЕРИ ЖАНА ЭТНОСТОР АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИ ЧЫҢДОО БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИНИН (АГЕНТТИК) ЧАКАН ГРАНТТАРЫНЫН КОНКУРСУ

АГЕНТТИКТИН ЧАКАН ГРАНТТАРЫНЫН КОНКУРСУ ЭЛДИН БИРИМДИГИН БЕКЕМДӨӨ ЖАНА ЭТНОСТОР АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИ ЧЫҢДОО, ЖАЛПЫ ЖАРАНДЫК БИРДЕЙЛИКТИ КАЛЫПТАНДЫРУУ, ЭТНОСТОР АРАЛЫК ЫНТЫМАК, ТОЛЕРАНТТУУЛУК ЖАНА ТЫНЧТЫК ИДЕЯЛАРЫН ЖАЙЫЛТУУ МАКСАТЫНДА ТҮЗҮЛГӨН.

Вверх