Жаңылыктар

«Санарип аймак» автоматташтырылган маалыматтык тутуму
29.02.2020

«Санарип аймак» автоматташтырылган маалыматтык тутуму

«Санарип аймак» АМТ ЖӨБО кыскача маалыматтарын, курамын, ЖӨБО территориясында жашаган үй-бүлөлөрдүн шарттарынын деңгээлин чагылдырган маалыматтар менен электрондук чарба китебин калыптандырууга  багытталган.

26.02.2020

Өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын тизмесине сунушталган калктуу конуштар комиссиянын жыйынында талкууланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-мартындагы   № 186-токтому менен өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын тизмеги бекитилип, ал тизмеге жалпысынан 59 айыл жана 10 участок кирген.

21-февраль – Эл аралык эне тил күнү
21.02.2020

21-февраль – Эл аралык эне тил күнү

     2020-жылдын 20-февралында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан өткөрүлгөн “Кыргызстандагы тил саясатын өркүндөтүүнүн абалы жана мейкиндиги” аталышындагы республикалык илимий-тажрыйбалык конференцияга Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Э.А.Тогонбаев жана агенттиктин лингвист-эксперти Таалайбек к Б. катышып келишти.  

21-февраль – Эл аралык эне тил күнү
21.02.2020

21-февраль – Эл аралык эне тил күнү

      2020-жылдын 20-февралында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан өткөрүлгөн “Кыргызстандагы тил саясатын өркүндөтүүнүн абалы жана мейкиндиги” аталышындагы республикалык илимий-тажрыйбалык конференцияга Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Э.А.Тогонбаев жана агенттиктин лингвист-эксперти Таалайбек к Б. катышып келишти.  

Вверх