Мамлекеттик тилде иш кагаздары менен иштөө үчүн  кыргыз шрифтин(KyrSpell 2.3) орнотуу эрежелери жана нускамасы

Мамлекеттик тилде иш кагаздары менен иштөө үчүн  кыргыз шрифтин(KyrSpell 2.3) орнотуу эрежелери жана нускамасы

Мамлекеттик тилде иш кагаздары менен иштөө үчүн  кыргыз шрифтин(KyrSpell 2.3) орнотуу эрежелери жана нускамасы   ЖӨБЭММАнын ведомстволук  сайтынын ченемдик-укуктук актылар бөлүгүнүн усулдук колдонмо атайын бөлукчөсүндө жайгаштырылды

толук маалыматты бул ссылкадана алса болот https://tamgasoft.kg/

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх