Айыл аймактарынын калкынын саны 6,0 миңден жогору айылдык кеңештерге жоопту катчы кызматын киргизүү жана саны 20,0 миңден жогору айылдык кеңештердин төрагаларына айлык акы төлөө каралды

Айыл аймактарынын калкынын саны 6,0 миңден жогору айылдык кеңештерге жоопту катчы кызматын киргизүү жана саны 20,0 миңден жогору айылдык кеңештердин төрагаларына айлык акы төлөө каралды

Айыл аймактарынын калкынын саны 6,0 миңден жогору айылдык кеңештерге жоопту катчы кызматын киргизүү жана саны 20,0 миңден жогору айылдык кеңештердин төрагаларына айлык акы төлөө каралды

  Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин маселелери боюнча айрым Мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” 2019-жылдын 8-августундагы №115 Мыйзамынын 1-беренесине ылайык, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 35-беренесинин 2-бөлүгүнө административдик территориалдык бирдиги 6001 адамдан жогору болгон калкы бар айылдык кеңештердин ишмердүүлүгүн уюштурууну камсыз кылуу жагы айылдык кеңештин жооптуу катчысына жүктөлө турган  өзгөртүү киргизилген. 

Ошондой эле, кабыл алынган Мыйзам менен “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 37-беренесинин 9-бөлүгүндө “Шаардык кеңештин жана 20001 адамдан кем эмес калкы бар жергиликтүү кеңештин төрагасы илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иштерден тышкары акы төлөнүүчү башка иш менен алектенүүгө укуксуз” деп көрсөтүлгөн. 2019-жылдын 8-августундагы №115 Мыйзамдын 7-беренесинин 3-бөлүгүнө  ылайык, белгиленген өзгөрүү 2020-жылдын 1 июлунан тартып күчүнө кирет. Андыктан, 20001 адамдан кем эмес калкы бар айылдык кеңештин төрагалык кызмат орду үчүн 2020-жылдын 1 июлунан баштап эмгек акы төлөнөт.

 Бүгүнкү күндө, 265 айыл аймагы 6 миң адамдан жогору болгон калкы бар, ошондой эле 40 айыл аймагы 20 миңден жогору калкы бар айыл аймактар болуп эсептелеп. Мындай жагдай 265 айылдык кеңештин аппаратына “жооптуу катчы” штаттык бирдигин жана 40 айылдык кеңештин  бошотулган “төрага” бирдигин киргизүү зарылдыгын белгилейт.

Ушуга байланыштуу, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 8-августундагы №115 Мыйзамын ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Айылдык кеңештердеги акы төлөө негизде кызмат орундарынын тизмегин бекитүү жөнүндө” токтом долбоору иштелип  чыкты. Токтом долбоорунда айыл аймактын калкынын саны 6001 жана андан жогору айылдык кеңештерге “жоопту катчы” кызматын киргизүү жана айыл аймактын калкынын саны 20001 адам жана андан жогору айылдык кеңештердин “төрага” кызматын киргизүү жана айлык акы төлөө маселеси каралган.

         Кыргыз Республикасынын Финансы министирлигинин алдын ала эсептөөлөрү боюнча жооптуу катчылардын (265) жана айылдык кеңештердин төрагаларынын (40) бир жыл ичинде  107,9 млн сом сарпталары аныкталган.

265 айылдык кеңеште жалпысынан 305 кызмат орун камсыз болот, бул айылдык кеңештеринин ишмердүүлүгүн жөнгө салып жакшыртууга өбөлгө түзөт.

265 айыл аймагынын ичинен 206сы (77,7%) дотациялык абалда, ал эми 59зу (22,3%) өзүн өзү камсыз кылган аймак болуп эсептелет.

Аталган токтом долбоору министрилтер жана ведомстволор менен макулдашылып чыгып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосуна киргизилген. 2020-жылдын 5-февралында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Агенттиктин директору Баxтияр Салиевди кабыл алып жана КР Өкмөтүнүн тиешелүү бөлүмдөрүнүн  катышуусу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнүн маселелери боюнча кеңешме өткөрүп, аталган токтомго кол койду.

Аталган токтом менен айылдык кеңештердеги акы төлөө негизде кызмат орундарынын тизмеги бекитилди. Ошондой эле, тиешелүү айыл аймактарындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына бул токтомду турмушка ашыруу боюнча  зарыл чечимдерди кабыл алуусу сунушталат.

Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирерин Агенттик белгилейт.

        

 

 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх