ЖӨБЭММА жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары үчүн семинар өткөрдү

ЖӨБЭММА жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары үчүн семинар өткөрдү

Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностук мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик (ЖӨБЭММА) 2019-жылдын 19-декабрында семинар өткөрдү. “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишиндеги актуалдуу маселелер” деген темада өткөн семинарга Кыргызстандын жети облусунан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары катышты.

“Семинар жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларынын потенциалын жогорулатуу, ошондой эле жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча мыкты практиканы кеңири жайылтуу үчүн тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлдү. Семинардын алкагында катышуучуларга “Туруктуу өнүгүү максаттары – 2030” Улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча жасалып жаткан иштер, Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине караштуу “Түндүк” электрондук өз ара аракеттенүү борбору” мамлекеттик ишканасынын ишмердиги тууралуу маалыматтар берилди. Ошондой эле Бузуулар жөнүндө кодексти жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын деңгээлинде колдоонуудагы актуалдуу көйгөйлөр талкууланды”, - деп айтып берди ЖӨБЭММАнын директорунун орун басары Мурат Байдылдаев.

Семинардын жүрүшүндө Кызматтарды жакшыртуу аракеттеринин планын иштеп чыгуу боюнча усулдук колдонмосу (КЖАП), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү демилгелерди тандап алуу жана каржылоо тартиби жөнүндө Типтүү жобо,  Жарандарды жана алардын бирикмелерин тартуу менен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине биргелешкен мониторинг жана баалоо жүргүзүү тууралуу Типтүү жобо тартууланды.

Катышуучулардын айтымында, семинар ЖӨБОдогу жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча Жоболорду кабыл алуу, Айылдык аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын даярдоо жана муниципалитеттер ортосундагы кызматташтык чөйрөлөрүндө тажрыйба алмашып, маалымат алууга жардам берди.

Семинарды Өнүктүрүү саясат институту аткарган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору жана “Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” (ЖДККЖ) долбоору уюштурду. ЖДККЖ долбоорун Швейцариянын Өкмөтү Швейцариянын Өнүгүү жана кызматташтык боюнча агенттиги (SDC) аркылуу каржылайт жана ХЕЛВЕТАС Свисс Интеркооперейшн менен Өнүктүрүү саясат институтунун консорциуму аткарат.

Кошумча материалдар:

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх