Калктын Агенттиктин ишмердүүлүгүнө болгон ишеним индекси

 

Калктын Агенттиктин ишмердүүлүгүнө болгон ишеним индекси 2018-жылдын II -жарым жылдык

Мамлекеттик органдын аталышы

2016-жыл

I жарым жылдык

2017-жыл I жарым жылдык

2016-жыл II жарым жылдык

2017-жыл  II жарым жылдык

2018-жыл I жарым жылдык

2018-жыл II жарым жылдык

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги

 

 

 

31,0*

 

 

 

39,1*

 

 

38,7*

 

 

 

 

42,0*

 

 

 

38,0*

 

 

 

34,3*

Калктын Агенттиктин ишмердүүлүгүнө болгон ишеним индекси 2018-жылдын II -жарым жылдык облустар боюнча

 

Мамлекеттик органдын аталышы

Кыргыз Республикасы

Баткен обл.

Ош ш.

Талас обл.

Жалал-Абад обл.

Ош обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Чүй обл.

Бишкек ш.

5

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги

34,3

50,8

47,8

46,9

44,8

36,6

35,0

34,0

28,1

20,5

* КР Улуттук статкомунун маалыматы http://www.stat.kg/kg/indeks-doveriya-naseleniya

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх