2018-2023-жылдарга карата жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү программасы бекитилди

“2018-2023- жж. карата  Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкарууну  өнүктүрүү программасы”  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-октябрындагы  №513 токтом менен бекитилди.

Иштелип чыккан программа  жергиликтүү өз алдынча башкаруунун системасында  мындан аркы реформаны ишке ашыруу үчүн, жарандардын жашоо  сапаттын жакшыртуу багытында болду.  Программа  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги №2377-VI  токтому менен бекитилген  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Биримдик,  Ишеним, Жаратмандык.”  Программасында каралган максаттар эске алынган.

Программа  көрүнүштөрдүн макулдашууларына жетишүү боюнча максаты, артыкчылыктары,  милдети, ошондой эле  Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун   2018-2023-жылдары өнүктүрүүнүн багыттарынын негизги чараларына арналган.

Программа   Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү жааматтын   жана жарандын  ролун жогорулатууга багытталган.

Программанын максаты:  2023-жылдын аягында  жооптуу жергиликтүү жаамат  жана  туруктуу  камсыз болгон  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын  ортосундагы өз ара аракеттенүү мамлекеттик башкаруу органдары менен,  жарандарын жашоо сапаттын жакшыртууну  камсыздоо.

Артыкчылыктуу багыттар:

1. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө  жергиликтүү жаамат мүчөлөрүнүн катышуу деңгээлин жогорлатуу.

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аброюн жана туруктуулугун камсыздоону бекемдөө.

3. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү үчүн ресурстарды мобилизациялоо.

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх