Кадрдык өзгөрүүлөр!!!

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинде уюштуруу иштери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгынын – бош мамлекеттик административдик кызмат ордуна, конкурстун 3-4 этабы болуп өтүп, конкурстун жыйынтыгында уюштуруу иштери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгынын башчысы Ачикеева Чолпон Чекировна 2018-жылдын    22-октябрындагы  №01-41/ 53  буйругу менен дайындалды.

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх