Кадрдык дайындоолор!

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинде (мындан ары Агенттик) Уюштуруу иштери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгына  жетектөөчү адис – Агенттиктин Нарын облусу боюнча өкүлү бош мамлекеттик административдик кызмат ордуна, конкурстун 3-4 этабы болуп өтүп, конкурстун жыйынтыгында Уюштуруу иштери, жергиликтүү өз алдынча  башкаруу органдарына усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгына жетектөөчү адис - Агенттиктин Нарын облусу боюнча өкүлү кызмат ордуна Турсунов Кайратбек Токтобекович 2018-жылдын 28-майындагы №01-41/34 Агенттиктин директорунун буйругу менен дайындалды.

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх