Агенттиктин кезектеги коллегиясы болуп өттү!!!

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү боюнча аткарган иштери жөнүндө”  2018-жылдын 22-февралындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйынын протоколун  жүзөгө ашыруу боюнча Агенттиктин милдеттери  жөнүндө кезектеги коллегиясы болуп өттү. 

       Кыргыз Республикасынын ϴкмѳтүнүн  2018-жылдын 22-февралындагы отурумуна Агенттиктин 2013-2017-жылдардагы ишмердүүлүгү жөнүндө маселени даярдоодо, Өкмөттүн Аппаратынын жумушчу тобу тарабынан Агенттиктин ишмердигинде бир катар кемчиликтер аныкталган.

Алсак:

- 2013-2017-жылдары  Агенттик демилгелеп, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  Аппаратына киргизген ченемдик укуктук актылардын ичинен 15и ар кандай мүчүлүштүктөрдүн негизинде кайтарылган же чакыртылып алынган;

- 2017 –жылдын комплекстүү планында  63 иш-чара каралып, 59 иш чара, 93% га аткарылган, 4 иш-чара аткарылбай калган;

- Коллегиянын айрым чечимдеринде  камтылган  кээ бир тапшырмалардын  конкреттүү жооптуу аткаруучусу аныкталбай, аткаруу мѳѳнѳтү кѳргөзүлгөн эмес. Коллегиянын токтомдорунун ичинен кээ бир тапшырмалар кѳзѳмѳлгѳ алынбай, коллегиянын айрым чечимдеринин аткарылышы жѳнүндѳ маалыматтар болгон эмес.  Агенттиктин коллегияларында  аткаруу тартиби жөнүндө маселе кайра-кайра кайталанып карала берген;

 - Агенттикке жогорку органдардан келген тапшырмалардан 11 тапшырма аткаруу мѳѳнѳтү кечиктирилип берилген.

Ошондой эле, Агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен болгон өз ара аракеттенүү деңгээлин аныктоо максатында жумушчу топ  жеринде Сокулук (Новопавловка, Военно-Антоновка а/о) жана Аламүдүн райондорунун айыл өкмөттөрүнүн ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзгөндө, төмөнкү кемчиликтер аныкталган:

- өздүк социалдык-экономикалык программаларынын мазмунун жакшы билишпегендиги жана Агенттиктин жооптуу кызматкерлери айыл өкмөттөрүндө чанда болушу, практикалык жардамдар керектүү деңгээлде    көрсөтүлбөгөндүгү; 

- Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын уюштуруучулук   деңгээлин, мамлекеттик программаларды, жергиликтүү социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын аткарууда кадрдык потенциалын жогорулатуу боюнча тармактык министрликтер жана ведомстволор менен биргеликте окутуу программаларын иштеп чыгуу жана окутуу жаатында толук кандуу иш алып барылбагандыгы белгилүү болгон.

Коллегиянын жыйынтыгында Агенттиктин кызматкерлери тарабынан кетирилген кемчиликтерди жоюу боюнча бир катар талаптар коюлуп ошону менен катар ишиндеги кетирилген кемчиликтери үчүн бир катар кызматкерлерге  тартиптик жаза берилди. 

 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх