Нарын жана Ош облустарынын айыл өкмөттөрүн өнүктүрүүгө 38 млн. сом грант бөлүндү.

2018-жылдын 23-мартында Бишкекте "Хаятт" мейманканасында Агенттик жана “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоору менен Чакан гранттар программасы конкурсунун жеӊүүчүлөрү болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ортосунда Гранттык макулдашууларга кол коюу иш-чарасы болуп өттү. Ага Швейцариянын КРдагы Элчилигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өкүлү, КР ЖӨБ Союзунун жана ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү катышышты.

2018-жылдын 15-мартында Чакан гранттар программасынын конкурсунун жыйынтыктары чыккан. Бул конкурс Швейцариянын Өнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария Өкмөтү каржылаган жана Өнүктүрүү саясат институту аткарган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорунун (мындан ары - Долбоор) алкагында Кыргызстандын Ош жана Нарын облустарынын бардык муниципалитеттери арасында жарыяланган. Жалпысынан конкурска эки облустун муниципалитеттеринен 121 өтүнмө түшүп, конкурстук комиссия Долбоордун критерийлерине жана талаптарына жооп берген 80 (сексен) өтүнмөнү карап чыгып алардын ичинен 23 айыл өкмөттөр жеӊүүчү деп табылды.

Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын, КР Финансы министрлигинин, КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин, КР Жергиликтуу өз алдынча башкаруулар Союзунун өкүлү, Өнүктүрүү саясат институтунун жана Долбоордун өкүлдөрүнөн түзүлгөн Конкурстук комиссия мүчөлөру ар бир өтүнмөгө коюп чыккан баллдарды кошкондон кийин конкурста эӊ көп балл алган 38 өтүнмө (заявка) жеӊүүчү деп аныкталды.

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх