Айылдарда сапаттуу кызмат көрсөтүүгө болгон аракеттер

Бүгүн Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги Жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын Союзу менен биргеликте Жалал-Абад облусунун Ноокен районунун Бүргөндү айыл өкмөтүндө Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (ЖӨБО) үчүн «Кызмат көрсөтүүлөрдү жана тейлемелерди уюштуруу аркылуу жергиликтүү маанидеги маселелерди ишке ашыруу» боюнча аймактык семинар уюштурду.

Семинардын максаты:

  • Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун заманбап ыкмаларын жайылтуунун башкаруучулук жана финансылык механизмдерин камтыган зарыл маалыматтар менен ЖӨБОнун кызматкерлерин камсыздоо;
  • Жергиликтүү деӊгээлде кызмат көрсөтүулөрдү башкаруунун жакшыртууга көмөтөшүү, мында ЖӨБО материалдык ресурстарды жеке менчик формадагы кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүлөргө берүү боюнча мыйзамдардын ченемдерин колдонуу;
  • Аймактагы турмуш тиричилигин камсыздоодо ЖӨБОнун мүмкүнчүлүктөрүн жакшы түшүнүү үчүӊ мисалдарды көрсөтүү.

Жыйындын жүрүшүндө Агенттик жана Жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын Союзунун кызматкерлери тарабынан коюлган максатка кантип жетүү боюнча, кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу тууралуу докладдар, презентациялар болду.

Жыйындын соӊунда коюлган максатты ишке ашыруу боюнча ой-пикирлер, талкуулар болуп керектүү маалыматтар менен камсыз болушту.

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх