Агенттигинин 2016-жыл ичинде аткарган иштери жөнүндө маалымат

2016-жыл ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги өз ишмердүүлүгүн 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын Туруктуу Өнүктүрүүнүн Улуттук Стратегиясында, Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата Программасында, Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо Концепциясында,Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарында жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунда мамлекеттик Агенттике жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу боюнча иш-чараларды камтып, 2016-жылга түзүлгөн Агенттиктин Комплекстүү иш-планында белгиленген багыттар боюнча иш-аракеттерин жүргүздү.

2016-жылда Агенттик тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруучулук-укуктук негизин чыңдоого, тиешелүү аймактарда жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө жергиликтүү коомчулуктун ролун жогорулатуу, айыл башчысы кызматынын маанисин арттырууга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын укук коргоо жана контролдоочу органдар тарабынан текшерүү жүргүзүүсүн ирээтке салууга жана эсебин алуунун тартибин киргизүүгө жана элге муниципалдык кызмат көрсөтүүнү стандартташтыруу аркылуу сапатын жакшыртууга, этностор аралык мамилелерди чыңдоого, ченемдик укуктук актылардагы карама-каршылыктарды жоюуга, коррупциялык факторлорго жол ачкан нормаларды ирээтке келтирүүгө багытталган 13 мыйзам долбоору иштелип чыгып, анын  ичиненен 5 мыйзам  долбоору кабыл алынды.

Отчеттук мезгилинде, 2 мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосунда, 4 мыйзам долбоору ведомстволор аралык комиссиянын кароосунда, 1 мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин чечими менен четке кагылып (Тендик), 1 мыйзам долбоорунун үстүндө иш жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 20 токтом, буйруктары иштелип чыгып, анын ичинен 10 кабыл алынып, 5 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосунда болуп, 5 үстүндө иш жүргүзүлүүдө (иштелип чыккан укук ченемдик актылардын азыркы учурдагы абалы боюнча толук маалымат тиркелет).

Республиканын аймагында жайгашкан калктуу конуштарды иретке келтирүү максатында калктуу конуштарга айыл статусун берү жөнүндө Кыргыз Республикасынын 4 мыйзам долбоору даярдалып, 1 мыйзам долбоорунун негизинде Баткен облусундагы 3 калктуу конушка айыл статусу берилди.

Ал эми, Баткен, Жалал-Абад, Ош жана Талас облустарынын айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жана конуштарды кайра атоо боюнча 3 мыйзамдын долбоору даярдалып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилди.

"Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди. Мыйзам 2016-жылдын 21-октябрында кабыл алынып, ноябрь айынын башында күчүнө кирип, ага ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жана базалык реестрге кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүүгө укук алды.

Адам укугу жөнүндө маселелелер боюнча түшкөн 18 документтке жооп даярдалып, рассалык басмырлоону жоюу боюнча эл аралык Конвенциянын аткарылышы боюнча 2011-2015-жылдар үчүн Кыргыз Республикасынын бириктирилген сегизинчи, тогузунчу жана онунчу мезгилдүү доклады башка тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте даярдалып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 543-б буйругу менен жактырылды.

Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы “Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгын аткаруу боюнча иш-чаралар аткарылды.

Агенттиктин директорунун 2016-жылдын 17-мартындагы №01-24/38-буйругу менен Агенттикттин 2016-жылга коррупцияга каршы туруу боюнча иш-чаралар планынын негизинде Агенттиктин ишиндеги коррупциялык зоналарды жана коркунучтарды аныктоо максатында жумушчу топ түзүлүп, агенттиктин системасындагы коррупциялык тобокелдиктердин жана коррупциогендик кызмат орундарынын тизмектери аныкталып, директордун буйругу менен бекитилди (тиркелет).

Коррупцияга каршы саясат боюнча мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу максатында мамлекеттик кызматтын административдик кызматынын бош орундарына сынак өткөрүүдө коррупцияга каршы укук ченемдик актылары боюнча суроолордун тизмеги бекитилди.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 22-августундагы № 15 протоколдук тапшырмасына ылайык Агенттиктин алдында түзүлгөн Коомдук кеңеш менен бирге 2017-жылга коррупцияга каршы туруу боюнча  ведомстволук иш-чаралар Планы иштелип чыгып Агенттиктин директорунун 2016-жылдын 14-декабрындагы № 01-24/195 буйругу менен бекитилди. Этика комиссиясы менен биргеликте коррупциялык мыйзам бузууларды жасашкан адамдар үчүн мамлекеттик кызматка өтүү укугун чектөө, коррупцияга каршы үгүттөө боюнча кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу, кызыкчылыктардын кагылышына алып келиши мүмкүн болгон жагдайлардын жана мамилелердин, кызматтык жүрүм-турум эрежелеринин бузулушун алдын алуу жана четтетүү максатында окутуу семинарлары квартал сайын өткөрүлүп, 2016-жылдын 1-декабрында Агенттиктин кызматкерлерине коррупцияга каршы туруунун эл аралык күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурору Т.Ж. Саякбаевдин катышуусу менен “Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык модели” аттуу темада окуу семинары өткөрүлдү.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын мүлктү каттоо жана кадастр департаменинде системалык коррупцияны демонтаждоо боюнча иш чарага ылайык “Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 6-майындагы №177 токтомуна жеке менчик турак жай куруу үчүн бериле турган жерлер жөнүндө малыматтар жана алуучулардын тизмеси сөзсүз Агенттиктин расмий сайтына жайгаштыруу боюнча толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтом долбоору даярдалып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосуна киргизилди.

Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасында администрациялык-аймактык реформанын Концепциясын ишке ашыруу максатында административдик-аймактык реформанын Концепциясынын 2-этабында каралган айыл аймактарын башкарууну оптималдаштыруу багытында административдик-аймактык бирдиктерди ирилештирүү боюнча иштер жүргүзүлүп, негизги критерий катары саны 5 миңге жетпеген калкы бар, бир эле айылдан турган, андан сырткары тоолу, алыскы жетүүгө кыйын, чек-арада жайгашкан айыл аймактарынын саны такталып чыкты.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругуна ылайык жумушчу орган катары Агенттик тарабынан уюштуруу иштери жүргүзүлүп “Эң мыкты айыл өкмөтү” аталышындагы жалпы мамлекеттик сынактын 2015-жылдын жыйынтыгы чыгарылып, Агенттик тарабынан 2016-жылдын 10-ноябрында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына байланыштуу өткөрүлгөн “Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун калыптанышы жана өнүгүү келечеги” аттуу илимий-практикалык конференцияда жарыяланды.

Дачалардын укуктук абалын, жерлеринин пайдалануу тартибин аныктоо, дачаларда жашаган жарандардын шайлоого укуктарын камсыздоо максатында, Агенттиктин директорунун 2016-жылдын 1-декабрындагы буйругу менен жумушчу комиссия түзүлүп, азыркы күндө Кыргыз Республикасынын «Багбанчылык жана дачалык шериктештиктер жөнүндө» Мыйзамынын долбоорун толуктап иштеп чыгуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Аталган Мыйзам долбооруна ылайык, “Жерлерди которуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына тийешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип, анын негизинде Кыргыз Республикасынын “Административдик аймактык түзүлүшү жөнүндө” Мыйзамында жана башка ченемдик укуктук актыларда каралган критерийлерге туура келген айрым дачаларды калктуу конуштарга кошуу мүкүнчүлүгү түзүлөт.

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү жөнүндө” мыйзамын ишке ашыруу максатында Агенттик тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Муниципалдык кызматтардын Базалык реестрине кирген муниципалдык кызматтардын стандарттарын бекитүү жөнүндө” токтомунун долбоору иштелип чыгып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосуна жиберилди.

2016-жылдын март айынан август айына чейин бардык областтарда Агенттиктин кызматкерлери тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмегин түзүү боюнча семинар окуулар өткөрүлдү.

Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 18-сентябрындагы №516 “Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыздоо жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруу чаралары боюнча токтомуна ылайык иш-чаралардын аткарылышы Агенттик тарабынан белгиленген тартипте көзөмөлгө алынып, иш жүргүзүлдү.

Аталган Программанын аткарылышы жөнүндө маселе 2016-жылдын 22-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн отурумунда каралып, тийиштүү тапшырмалар берилди.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 токтому менен бекитилген “Аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүлүп берилүүчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарынын Тизмесинин” 19 пункту менен Агенттике берилген тапшырманы аткаруу боюнча Коомдук башталышта иштеген айылдык кеңештердин төрагаларынын бир жолку компенсациясын төлөө тартиби жөнүндө Жобо иштелип чыгып, Агенттиктин 2016-жылдын 12-октябрындагы № 01-24/166 буйругу менен бекитилип, Агенттиктин расмий сайтына жайгаштырылып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жетекчиликке алып иш жүргүзүү сунушталды.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 31-декабрындагы №182 мыйзамынын негизинде, жергиликтүү кеңештер айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгынын базалык ставкасын, календардык жылдын ичинде бирден кем эмес жолу көбөйтүүгө укук алгандыгына байланыштуу, айыл өкмөттөрдүн бюджеттерин толуктоо үчүн жер пайдаланууда ставкаларды жогорулатуу боюнча Чүй облусунун Москва районундагы 12 айыл өкмөттөрүнүн жүргүзгөн иш аракеттерине жеринде анализ жүргүзүлүп, жыйынтыгы 2016-жылдын июнь айында Агенттиктин коллегиясынын отурумунда каралды. Бул маселе басымдуу көпчүлүк айыл өкмөттөрдө жакшы колго алынбагандыгына байланыштуу тийиштүү мыйзам актыларын кошумча изилдөө жана талдоо жүргүзүү, көз карандысыз эксперттердин жана башка кызыктар тараптардын катышуусунда терен талкуу жүргүзүү зарылчылыгы бар экени белгиленип, тийиштүү тапшырмалар берилди.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тапшырмасына ылайык мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүү боюнча механизмдерди иштеп чыгуу максатында айрым жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө талдоо жүргүзүлүп, жыйынтыгында ченемдик укуктук актылардын инвентаризациясы жасалды.

Бул багытта 2016-жылы аткарылган иштердин натыйжасында төмөнкүдөй жыйынтыктар болду.

Улуттук статистика комитетинин аймактык түзүмдөрү тарабынан 470 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен келишим түзүлүп, ал келишимдер жергиликтүү кеңештер тарабынан бекитилип, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине каржылоо үчүн жиберилип, финансы министрлиги тарабынан 2016-жылдын сентябрь айынан баштап, жылдын жыйынтыгы менен жогорудагы келишим боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 26 млн.сом которулуп берилди. Негизинен бул келишим, айыл чарбасынын 19 статистикалык отчеттуулук формасын камтыйт.

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө” мыйзамынын негизинде кабыл алынган Кыргыз Республикаснын Өкмөтүнүн чечимдеринин аткарылышы тууралуу маселе 2016-жылдын 29-ноябрында Агенттиктин коллегиясында каралып, тиешелүү чечим кабыл алынды.

2016-жылы Агенттик эл аралык уюмдар менен кызматташууну улантты.

Бул багытта өткөн жылдын 15-декабрында Агенттиктин алдында түзүлгөн Донорлук жана партнердук уюмдардын координациялык кеңешинин отуруму өткөрүлүп 2017-жылга карата иш аракеттердин планы талкууланып 2017-жылы региондордо аткарылуучу долбоорлор жөнүндө маалыматтарды берүү боюнча сунуштар берилди.

Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун деңгээлинде мамлекттик финансы чөйрөсүндө “тең-теңине” деген принциптин негизинде окутуу тажрыйбасын кеңейтүү боюнча Дүйнөлүк банктын долбоорунун негизинде 40 айылдык кеңештердин бюджеттик комиссиясынын төрагаларын жана 40 айыл өкмөттөрүнүн финансы-экономикалык бөлүмдөрүнүн башчыларын камтыган региондордо райондук деңгээлде 40 тажрыйба алуу жамааттар түзүлүп, тиешелүү тема боюнча тренингтер өткөрүлдү.

Корея Республикасынын өнүгүүсүнө чоң түрткү берген “Сэмаыль Ундонг” долбоорунун Кыргызстанда жайылтуу максатында 2016-жылы Агенттик тарабынан Корея Республикасынын эл аралык кызматташтык боюнча агенттиги (КOICA) жана Сэмаыль борбору менен биргеликте айылдарды ар тараптуу иликтөө иштери жүргүзүлүп, 2016-жылдын 18-октябрында Агенттик менен Корея Республикасынын ички иштер министрлигинин ортосунда Сэмаыль Ундонг долбоорунун алкагында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду.

2016-жылдын 16-декабрында Кореялык Сэмаыль Борборунун колдоосунда Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы Чоң-Сары-Ой, Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Кенеш, Нарын облусунун Кочкор районунун Баш-Кууганды айыл аймагындагы Кара-Тоо, Талас облусунун Кара-Буура районунун Үч-Булак айылдарга 10 миң доллардан грант ыйгарылды. Андан сырткары бийик тоолуу аймактарда жашаган дагы 4 айылга грант бөлүнүшү күтүлүүдө.

Агенттик, Кыргыз Республикасынын кадр кызматы жана Ханнс Зайдел Фонду менен биргеликте жергиликтиүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу максатында 2016-жылы муниципалдык ишкана түзүү, иш кагаздар менен иштөө, конфликтти башкаруу темаларда тийиштүү окуу курстарды өткөрдү.

Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдиги менен түзүлгөн келишимдин негизинде 2016-жылда Түрк мамлекетинде Кыргыз Республикасынын шаар мэрияларынын 20 кызматкерлери гендер, коомдук байланыштар жана таштандыларды кайра иштетип чыгуу багыттарында окуудан өтүшүп квалификацияларын жогорулатып келишти.

Кыргыз Республикасы менен Түрк мамлекетинин өз ара кызматташуу жүргүзгөн шаарларынын тизмелери такталып, 2017-жылга кызматташуу боюнча сунуш киргизилди.

Жыл ичинде агенттик массалык маалымат каражаттары менен тыгыз байланышта иш жүргүзүп, бир топ телеберүүлөрдү, радиоуктурууларды, гезиттерге макалаларды жарыялап турду.

 “Пирамида” медиа холдинги менен эки тараптык кызматташуу боюнча меморандумга  кол коюлуп, иш-чаранын жүрүшүндө “Пирамида” каналы аркалуу “Айыл өкмөтү” телеберүүсү уюштурулду.

Агенттик тарабынан 2016-жылы ишке ашырылган иш чаралар жана аракеттеги маселелер туурасында атайын репортаж Ала-Тоо 24 каналында 2016-жылдын 25-ноябрында  Агенттиктин директорунун катышуусунда уюштурулду.

 “Пирамида” медиахолдинги, Бириккен Улуттар Уюмунун  Өнүктүрүү Программасынын колдоосу менен “Мыйзам” түз байланыш (түз эфир) көрсөтүүсү 2016-жылдын октябрь айынан  баштап жумасына бир жолу аптанын жума күнү берилүүдө.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жергиликтүү кенештердин ишин жөнгө салуучу КР мыйзамдары, агенттиктин буйруктары, укуктук ченемдик актылардын долбоорлору, иш-кагаздарынын үлгүлөрү, агенттик тарабынан ишке ашырылган иш чаралар жөнүндө маалыматтар Агенттиктин атайын расмий сайтында жарыяланып турду.

 Мисалы, 2016-жылдын ноябрь айында КТРКнын «Ой-ордо» ток-шоу программасында «Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо» жөнүндө маселе Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрайымы Н.К. Шайлдабекованын, Агенттиктин Уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына усулдук жана маалыматтык жардам көрсөтүү башкармалыгынын башчысы В.А. Исалиеванын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусу менен түз эфирде талкууланды.

Жыл ичинде, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун учурдагы абалы жөнүндө жана алардын кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу,  мамлекеттик бюджеттен айыл өкмөттөрүнө берилүүчү дем берүүчү, теңдештирүүчү гранттарды натыйжалуу пайдалануу, муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу, мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүү, этностор аралык мамилелерди жана экономикалык туруктуулукту чыңдоо, эл аралык уюмдар менен кызматташуу жана ошону менен бирге Агенттиктин жалпы жүргүзгөн иш аракеттери жөнүндө республикалык жана жеке телеканалдарда кеңири форматта 52, радио уктурууларда 7, маалыматтык агеннтиктердин сайттарына жана гезит-журналдарга 28 жолу чагылдырылган. Чагылдырылган маалыматтардын негизинде түшкөн суроолорго өз убагында консултациялык кенештер берилди.

2016 жылы Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чындоо Концепциясын ишке ашыруу боюнча Биринчи кезектеги иш-чаралар планында каралган милдеттерди аткаруу боюнча иштер уланды.

2016-жылдын 21-июлунда Агенттиктин коллегиясынын отурумунда “Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чындоо” Концепциясын ишке ашыруу боюнча Аламүдүн жана Ысык-Ата районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткарып жаткан иштери каралып, тийешелүү чечим кабыл алынды.

Коомдук кабылдамалардын жооптуу катчылары тарабынан бир топ профилактикалык иштер жүргүзүлүп, 2016 жыл ичинде 20 коомдук кабылдымаларга 579 жаран кайрылып, 1205 профилактикалык иштер өткөрүлдү. Жооптуу катчылар 2016 -жылдын ичинде 960 монитордук жана аналитикалык отчетторду даярдап, алардын негизинде республикабыздын этностук өңүттөгү чыр-чатак чыгып кетүү коркунучу бар кооптуу жерлердин электрондук картасын иштеп чыгуу боюнча маалыматтарды топтоо иштери жүргүзүлдү.

Элдин биримдигин бекемдөө максатында бир топ иш-чаралар аткарылды. Алардын ичинде:

- 2016-жылдын 3-февралында “Тарых жана маданият” жылынын алкагында “Кайрылмандар: интеграция көйгөйлөрү жана жергиликтүү тургундар менен ыңгайлашуунун формалары” аттуу конференция;

  • Бишкек шаарында 11-февралда Кыргыз-Түрк Манас Университетинде  өткөрүлгөн«Кыргызстанда жалпы жарандык   бирдейликти жана элдин биримдигин калыптандырууда жаштардын ролу” аттуу жаштар форуму;
  • “Таалим-Форум” аттуу коомдук фонду менен биргеликте чыгарылган “Ынтымак ыры” аттуу китебинин К.Баялинов атындагы балдар жана жаштар китепканасында 2016-жылдын 3-март күнү өткөрүлгөн презентациясы “Ынтымак ыры” китебинин 500 нускасы этностор аралык мамилелерди чыңдоо максатында республикабыздын мектепке чейинки жаштагы балдарга билим берүү  мекемелерине жана башталгыч класстардын окуучулары үчүн таратылды:
  • 2016-жылдын 10-март күнү “Феномен” аттуу коомдук фонду менен биргеликте, Брайлдын рельеф-чекит шрифти менен басылган көздөрүнүн көрүүсү начар жана такыр көрбөгөн жарандар үчүн кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 4 окуу куралынын презентациясы;
  • 2016-жылдын 21-мартында Нооруз майрамына карата Бишкек шаарында Кыргызстан элинин Ассамблеясы менен биргеликте этностук коомчулуктардын диаспораларынын этносторду жакындаштырууга багытталган улуттук тамак-аш, улуттук оюндардын конкурстары. Бул иш-чарага Кыргызстан элинин Ассамблеясынын курамына кирген 25 диаспоранын өкүлдөрү катышышты;
  • 2016-жылдын 14-апрелинде Баткен шаарында Кыргыз Республикасынын бардык облустарындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын вице-мэрлери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүлгөн экстремистик зордук-зомбулукту, радикализмди болтурбоо жана этностор аралык өз ара түшүнүүнү кеңейтүү боюнча “Баткен-2016” аттуу республикалык конференциясы;
  • 2016-жылдын 21-апрелинде Агенттиктин Биринчи кезектеги иш-чаралар планынын аткаруу боюнча Кыргыз Республикадагы БУУ Өнүктүрүү проектинин  эл аралык уюмдарынын жана Кыргыз Респуликасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Респуликасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлдөрүнүн катышуусунда көргөзмө тактасынын презентациясы.

Мындан сырткары бир нече окуу семинарлар өткөрүлдү.

2016-жылдын 18-19-май күндөрү Бишкек шаарында БУУ Өнүктүрүү проектинин “Тынчтыкты куруу” долбоорунун колдоосу менен бейлөөчүлөргө (мониторлор) жана Агенттиктин этностор аралык мамилелер боюнча коомдук кабылдамаларынын жооптуу катчыларына региондогу этностор аралык абалды бейлөө ыкмалары боюнча эки күндүк тренинг өткөрүлдү.

2016-жылдын 26-май күнү Ош шаарында Ош, Баткен облустарындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн орун басарларынын, коомдук кабылдамаларынын жооптуу катчыларынын, коомдук консультативдик кеңештин мүчөлөрүнүн, имамдардын, укук коргоо органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда этностор аралык чыр-чатактарды профилактикалоо жана алдын-алуу, түштүк аймакта этностор аралык абалды бейлөө ыкмалары жөнүндө семинар-кенешме өткөрүлдү.

2016-жылдын 31-майында Жалал-Абад шаарында, 2016-жылдын 31-августунда Бишкек шаарында, 2016-жылдын 28-сентябрында Баткен шаарында Кыргызстан элинин Ассамблеясы менен биргеликте “Биз-кыргыз жараныбыз” деген темада этно-маданий фестивальдар өткөрүлүп, фестивальдардын алкагында этностордун каада салтын, үрп-адатын чагылдырган кол-өнөрчүлүк көргөзмөсү жана этностук ансамбльдардын концерти уюштурулду.

Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыӊдоо Концепциясынын алкагында 2016-жылдын 14-июлунда Токмок шаарында Ысык-Көл жана Чүй облустарындагы этностор аралык мамилелерди жөнгө салуу үчүн түзүлгөн Коомдук-консультативдик кеӊештин мүчөлөрү үчүн этностор аралык кырдаалды бейлөөдө (мониторинг) мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жарандык коом менен өз ара ыкчам аракеттенүүсү боюнча семинар-кеӊешме “Тынчтыкты куруу” долбоорунун колдоосу менен уюштурулуп өткөрүлдү.

Агенттиктин алдындагы мониторинг борборунун аналитиктери тарабынан 2016-жылдын 5-6-сентябрында Бишкек шаарында, 27-28-октябрь күндөрү Ош шаарында полиэтникалык райондордогу этностор аралык чыр-чатактарды алдын-алуу боюнча түзүлгөн коомдук кабылдамалардын катчыларынын потенциалын жогорулатуу боюнча ошондой эле электрондук картаны түзүүгө маалыматтарды топтоонун ыкмаларын үйрөтүү боюнча эки күндүк окуулар өткөрүлдү.

Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтыкты куруу долбоорунун каржылоосу менен Кыргыз Республикасынын этностук өңүттөгү чыр-чатак чыгып кетүү коркунучу бар кооптуу жерлердин электрондук картасын иштеп чыгарылып, интерактивдүү картанын презентациясы 2016-жылдын 7-декабрында өттү. Бул интерактивдүү карта этностор аралык жана диний экстремизм багытындагы чыр-чатактардын алдын алууда ыкчам чараларды көрүүгө өзгөчө шарт түзөт.

Этностор аралык чыр-чатактарга мониторинг жана талдоо жүргүзүү көнүмдөрүнө үйрөтүү максатында 2016-жылдын 20-декабрында Бишкек шаарында жергиликтүү райондук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери үчүн: “Кыргыз Республикасындагы этностор аралык чыр-чатактарды алдын алуу, диний экстремизм жана прозелитизм көйгөйлөрү” боюнча семинар-тренинг өткөрүлдү.

Өткөн жылдардагы этностор аралык мамилелердин абалын азыркы мезгилдеги абалына салыштырганда этностор аралык өңүттөгү чыр-чатактар 2013-жылга салыштырганда 2016-жылы беш эсеге азайды 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх