Агенттиктин 2015-жыл ичинде аткарган иштери жөнүндө ОТЧЕТУ

Коррупцияга каршы күрөшүү.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы “Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө” №26, 2013-жылдын 12-ноябрындагы “Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө” №215 Жарлыктарын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы №170 токтомун аткаруу максатында Агенттиктин директорунун 2015-жылдын 15-апрелиндеги №01-24/66-буйругу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттикттин 2015-жылга коррупцияга каршы туруу боюнча иш-чаралар планы бектилген.

 Программадагы иш-чаралар Планын ишке ашыруу боюнча Агенттиктин коррупцияга каршы саясат боюнча Программасы иштелип чыгып бекитилген. Агенттиктин иштеп чыккан Программасындажана аны аткаруубоюнча иш-планында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кеңешмесинде каралуучу “Коррупцияга каршы туруу боюнча иш-чаралар планынын мамлекеттик органдардын аткаруусунун жүрүшү жөнундө” маселеле камтылган.

Ошондой эле пландакоррупцияны жөнгө салуу сферасында өз убагында аткаруу тартиби жана аны камсыз кылуу  боюнча дициплинардык аткаруу тартибин көзөмөлдөөнү күчөтүү, тармак түрүндө коррупциянын алдын алуу, коррупциянын алдын алуу ситемасын түзүү аркылуу эфективдүүлүн жогорулатуу, коррупциялык коркунучтарды азайтуу, Агенттиктин ар күндүк ишиндеги нравалык, этикалык жана моралдык маселелерине өзгочө көңүл бурулган.

КР Өкмөттүнүн иш-чаралар планынын негизинде жер-жерлерде коррупция менен күрөшүү көйгөйлөрүн аныктоо үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери жана жергиликтүү кеңештин депутаттары ММК, БӨУ, жергиликтүү активистер менен региондордо жолугушулар өткөрүлдү.

 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында коррупциянын алдын алуу боюнча дайыма иш алып баруучу (жарандык көзөмөлдөө комитети) жана алардын курамы жарандык секторлор менен КККтери түзүлдү.

КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-ноябрындагы №531-буйругунун негизинде, Агенттиктин директорунун буйругу менен коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл дайындалды.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-июнундагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү боюнча 2013-2020-жылдарга карата чаралар жөнүндө” №383 токтомунун жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобонун негизинде Агенттик тарабынан мамлекеттик кызматкерлердин ишин баалоо боюнча жана апеляциондук комиссиясы түзүлгөн.

Агенттик тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттикттин корупцияга карышы туруу комиссясынын жобосу иштелип чыгып бекитилди.

Коррупция менен күрөшүүнүн эл аралык күнүнө арналган иш-чараларды жер-жерлерде өткөрүү жана уюштуруу максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кат даярдалып жиберилген.

2015-жылдын 8-декабрында Агенттиктин кызматкерлерине коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ананимдүү анкета толтуруу болуп өттү. Мындан тышкары, ушул эле жылдын 9-декабрында Агенттиктин аппараттык жыйынында “Коррупцияга каршы туруунун эл аралык күнү, Агенттиктеги коррупцияга карышы тууруу саясаты” туурасында талкуу өткөрүлү.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Т.А. Сариевдин 2015-жылдын 9-ноябрындагы №1312 сандуу протоколдук тапшырмасын аткаруу максатында, Агенттик тарабынан коррупциянын алдын алуу иш-чараларын аныктоо жана аппараттык кеңшмелерди өткөрүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү кат жиберилип көзөмөлгө алынган.

Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү.

2015-жыл ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги өз ишмердүүлүгүн 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын Туруктуу Өнүктүрүүнүн Улуттук Стратегиясында, Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата Программасында, Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо Концепциясында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы №198-токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында административдик-аймактык реформанын Концепциясында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-сентябрындагы №516-токтому менен бекитилген “2013-2016-жылдарга Кыргыз Республикасынын айрым өзгөчө статуска ээ болгон чек-ара аймактарынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн жана коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик Программасында, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарында жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунда  мамлекеттик агенттике жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу боюнча иш-чараларды камтып, Агенттиктин 2015-жылга түзүлгөн  Комплекстүү иш-планына ылайык, иш жүргүздү.

Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын ишке ашыруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруу-укуктук системасын бекемдөө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды жоюу максатында 2015-жылда мамлекеттик агенттик тарабынан 11 мыйзам долбоору иштелип чыгып, анын  ичиненен 4 мыйзам  долбоору кабыл алынды. 5 мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосунда турат. 2 мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын  кароосунда.

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 11 токтомунун долбоору иштелип чыгып, алардын ичинен 7 долбоор кабыл алынды. 2015-жыл ичинде КР министирликтери жана ведомстволору тарабынан иштелип чыккан 301 ченемдик укуктук актылардын долбоорлору Агенттикке макулдашууга келип, аларга  тиешелүү жооптор даярдалган.

Жыл ичинде иштелип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору жана Агенттиктин буйругу менен бекитилген жоболор жергиликтүү өз алдынча башкаруунун муниципалдык менчигин чыңдоого, жергиликтүү маселелерди чечүүдө жергиликтүү жамааттын, коомчулуктун катышуусунун укуктук негиздерин өнүктүрүүгө, муниципалдык кыматтын сапатын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тиешелүү аймактарда этностор аралык мамилелерге жоопкерчиликтерин көтөрүүгө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерине обу жок кийлигишүүнү же текшерүүнү ирээтке салууга багытталып, 16 калктуу конуштарга айыл статусу берилип жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын Базалык реестри бекитилди.

Айыл өкмөттөрүнүн башчыларынын кесипкөйлүгүнө талапты күчөтүү максатында ал кызматка талапкерлердин эмгек стаждарын көбөйтүү,  мыйзамдардагы айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары жана айыл башчысы кызматтарына дайындоо  маселесиндеги карама-каршылыктарды жоюу максатында «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоору иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан колдоого алынды.

 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигин текшерүүнүн тартиби жөнүндө” мыйзам долбоорун иштеп чыгууга мамлекеттик агенттик активдүү катышып, аталган мыйзам долбооору Жогорку Кеңеште кабыл алуу алдында турат.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердиктерин укук коргоо жана көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдардын текшерүүлөрүнүн бирдиктүү эсебин жана ирээтин жөнгө салуу боюнча маселе, Генералдык прокуратура менен биргеликте республиканын бардык региондорунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери менен жолугушуларда талкууланды. Натыйжада Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгынын долбоору иштелип чыгып, текшерүүнүн бирдиктүү электрондук учету жөнүндө Жобонун долбоору даярдалууда.

Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата Программасында,  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандардын муктаждыктарына багытталган жоопкерчиликти жогорулатуу, финансылык туруктуулукту чыңдоо, ресурстук базаны кеңейтүү жана жергиликтүү экономиканы өнүктүрүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын уюштуруучулук  жана укуктук ишинин натыйжалуулугун өнүктүрүү боюнча белгиленген негизги 3 багытты ишке ашыруу боюнча 48 иш чара каралып, азыркы мезгилге 21 иш чара аткарылды. Ал эми 7 иш чара маанилүүлүгүн жоготкондугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен күчүн жоготкон. Аталган Программада каралган иш-чаралардын көпчүлүгү аткарылгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тапшырмасына ылайык Программанын аткаруу иш чарасына  толуктоолор киргизилип министрликтерге жана ведомстволорго макулдашууга жиберилди.

Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясынын, Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү Программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө” мыйзамына ылайык мамлекеттик жана муниципалдык укуктарды ажыратуу жана мамлекеттик ыйгарым укуктарды мыйзамдуу түрдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүү боюнча иштер алып барылууда.

2015-жылдын 22-майында маселе Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн отурумунда каралып, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депуттарынын демилгеси менен  2015-жылдын 2-июлунда №142 кабыл алынган Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” мыйзамынын негизинде кошумча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык өнүктүрүү министрлигинин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берилүүчү мамлекеттик ыйгарым укуктары аныкталып азыркы күнү республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге берилүүчү трансферттердин көлөмү эсептелип жатат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругуна ылайык жумушчу орган катары Агенттик тарабынан уюштуруу иштери жүргүзүлүп “Эң мыкты айыл өкмөтү” аталышындагы жалпы мамлекеттик сынак өткөрүлүп, жыйынтыгы чыгарылды.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын негизги функцияларынын бири болгон жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык кызмат көрсөтүү тутумун оптималдаштыруу, алардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн  жогорулатуу максатында, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын Базалык реестри иштелип чыгып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилди.

Ошондой эле калкка көрсөтүлүп жаткан муниципалдык кызматтардын сапатына бирдиктүү мониторинг жүргүзүү  жана баалоо үчүн мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун тартиби жөнүндө Жобо Агенттик тарабынан бекитилди.

Азыркы учурда “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамында колдонулган түшүнүктөрдү жана маанилерди, Базалык реестрге кирген муниципалдык кызматтардын стандарттарын бекитүү боюнча ченемдерди ылайыкташтыруу жана кемчиликдиктерди жоюу максатында аталган мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыгып белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизилди.

Калкка муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн алдыңкы тажрыйбаларын жайылтуу  жана этностор аралык мамилелерди бекемдөө максатында 2015-жылдын 24-июлунда Талас, Нарын, Ысык-Көл, Чүй жана Баткен облустарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары, жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйындарынын төрагалары үчүн Баткен облусунун Кадамжай районунун “Ак-Турпак” айыл өкмөтүндө “Улуттук экономиканы чыңдоодо жана өнүктүрүүнүн туруктуулугун камсыздоодо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ролу” аттуу семинар-кеңешме өткөрүлдү.

Жарандардын, өзгөчө социалдык жактан аз камсыз болгон калк катмарларын муниципалдык кызмат алууда тең укуктуулукка ээ кылып, коррупциялык жолдорду кыскартуу, убаракерчиликти азайтып  жагымдуу шарттарды түзүү, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн системасын өнүктүрүү максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик органдар менен “бирдиктүү терезе” принциби боюнча кызмат көрсөтүү маселелеринде биргелешип иштөөнүн тартиби жөнүндө” Жобонун, калкка кызмат көрсөтүү маселелеринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик органдар менен биргелешип иштөөнүн тартиби жөнүндө макулдашуунун Типтүү формасынын, айыл өкмөттөрүндөгү кызмат көрсөтүү Борборунун болжолдуу Жобосунун долбоорлору иштелип чыгып, бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнүн өздөрүнүн күчү менен 61 тармактуу кызмат көрсөтүү борборлору (ККБ) түзүлүп, анын ичинен Баткен облусунда 3, Жалал-Абад облусунда 9, ОШ облусунда 3, Чүй облусунда 6, Нарын облусунда 4, Талас облусунда 1, Ысык-Көл облусунда 35 иштеп жатат.

Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасында администрациялык-аймактык реформанын Концепциясын ишке ашыруу максатында административдик-аймактык реформанын Концепциясынын 2 этабында каралган айыл аймактарын башкарууну оптималдаштыруу багытында административдик-аймактык бирдиктерди ирилештирүү боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлдү.

Негизги критерий катары саны 5 миңге жетпеген калкы бар, бир эле айылдан  турган,  андан сырткары тоолу, алыскы жетүүгө кыйын, чек-арада жайгашкан айыл аймактарынын саны такталып чыкты.

Республиканын аймагында жайгашкан калктуу конуштарды иретке келтирүү максатында калктуу конуштарга айыл статусун берү жөнүндө Кыргыз Республикасынын 3 мыйзам долбоору даярдалып, алардын негизинде Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы 16 калктуу конушка айыл статусу берилди.

“Өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыздоо жөнүндө” мамлекеттик Программасын аткаруу иштерин көзөмөлдөө максатында, аталган маселе Агенттиктин коллегиясында каралып, тиешелүү министриликтер жана ведомстволор тарабынан иш-чаралардын аткарылышына  анализ жүргүзүлүп, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппаратына белгиленген мөөнөттө маалымат берилип турду.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2014-жылдын 10-ноябрындагы токтомуна ылайык, шаарлардын жана айыл аймактарынын жергиликтүү коомчулуктарынын, жашоо деңгээлин жогорулатууга, жергиликтүү экономикалык өнүгүү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган өнүктүрүү фонддорун түзүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 27 райондук Өнүктүрүү фонддору  түзүлгөн.  Бишкек жана Ош шаарларынын өнүктүрүү фонддорун калыптандыруунун тартиби  иштелип чыгып  Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн кароосуна киргизилди.

Кыргыз Республикасынын “Кепилдик фондулары жөнүндө” мыйзамын ишке ашыруу максатында, республиканын 5 шаарында жана 1 айыл аймагында кепилдик фонддор түзүлүп, бюджеттик саясатты өнүктүрүүгө жана дотациялык аймактарды азайтууга багытталган тиешелүү иш аракеттерди  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жүргүзүп, натыйжада фонддордун капиталынын көлөмү 20 млн.сомдон 26,7 млн.сомго (33,5% өсүү), берилген кепилдиктердин саны 164 төн 187 бирдикке (14% өсүү), кепилдиктердин суммасы 8%га, ал эми  насыялардын суммасы 18% га  жогорулады.

Негизинен 2015-жылы бардык күч-аракеттер жалпы мамлекеттик ресурстарды кайра бөлүштүрүүгө эле эмес, аймакты өнүктүрүүгө жумшалуучу ички резервдерди таап, көбөйтүүгө жана натыйжалуу пайдаланууга, бюджеттик каражаттарга жоопкерчиликтүү мамиле жасоого, негизсиз чыгымдарды азайтууга багытталды.

Жыйынтыгында, 2015-жылга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджети 16 660,3 млрд. сомду түзүп, же 2014-жылга салыштырмалуу 804,9 млн. сомго көбөйдү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан республикалык бюджеттин дем берүүчү гранттарынын эсебинен жалпы суммасы 395,7 млн.сомдук 309 долбоор ишке ашырылды.

2015-жылдан баштапКыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун деңгээлинде мамлекттик финансы чөйрөсүндө “тең-теңине” деген принциптин негизинде окутуу тажрыйбасын кеңейтүү боюнча Дүйнөлүк банктын долбоору Агенттик тарабынан ишке ашырылууда. Анын негизинде 40 айылдык кеңештердин бюджеттик комиссиясынын төрагаларын жана 40 айыл өкмөттөрүнүн финансы-экономикалык бөлүмдөрүнүн башчыларын камтыган региондордо райондук деңгээлде 40 тажрыйба  алуу жамааттар түзүлүп, анын бюджеттер аралык мамилелер жана мамлекеттик сатып алуулар маселелери боюнча 174 отуруму өткөрүлдү. Натыйжада Кыргыз Республикасынын каржы министрилигинин жана эсптөө палатасынын кызматкерлери тарабынан 40 тажрыйба алуу жамааттарынын 57 лидерлери окуудан өттү.

Кыргыз Республикасынын мамлекттик кадр кызматы жана Ханнс Зайдел фондунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү менен биргеликте түзүлгөн “Партнерство во благо Кыргызстана” келишиминин алкагында 452 муниципалдык кызматткерлер магистрдик жана квалификациясын жогорулатуу курстарын аяктады.

Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдиги менен түзүлгөн келишимдин негизинде Түрк мамлекетинде  Кыргыз Республикасынын шаар мэрияларынын 21 кызматкерлери салык, муниципалдык транспорт жана жашылдандыруу багыттарында окуудан өтүшүп квалиффикацияларын жогорулатып келишти. 2016-жылдын биринчи кварталында тазалык багытында окутууну уюштуруу пландаштырыууда.

2014-жылдан бери Европа Биримдигинин 2017-жылга чейин улантылуучу бюджети 4,5 млн еврону түзгөн Жалал-Абад облусунун үч районунун 20 айылын камтыган “Кыргызстандын айыл жерлеринде киреше алып келүүчү ишмердүүлүк” долбоору ишке ашырылууда.

Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасындагы элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо Концепциясын ишке ашыруу боюнча бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлдү.

Жыл ичинде агенттик массалык маалымат каражаттары менен тыгыз байланышта иш жүргүзүп, бир топ телеберүүлөрдү, радиоуктурууларды, гезиттерге макалаларды жарыялап турду.

Мисалы, 2015-жылдын 21-январында КТРКнын «Ой-ордо» ток-шоу программасында «Мамлекеттик ыйгарым укукттарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ыйгаруу» жөнүндө маселе Агенттиктин жетекчисинин жана кызматкерлеринин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусу менен түз эфирде талкууланды.

Жыл ичинде, мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүү, мамлекеттик бюджеттик көз карандысыздыкка жетүү (дотациядан  чыгуу), этностор аралык мамилелерди жана экономикалык туруктуулукту чыңдоо, мамлекеттик бюджеттен айыл өкмөттөрүнө берилүүчү дем берүүчү, теңдештирүүчү гранттарды натыйжалуу пайдалануу, УлууАта-мекендик Жеңиштин 70 жылдыгын айыл өкмөттөрүндө татыктуу белгилөө, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу жана ошону менен бирге Агенттиктин жалпы жүргүзгөн иш аракеттери жөнүндө республикалык жана жеке телеканалдарда кеңир форматта 14, радио уктурууларда 12, маалымат агенттиктеринде 3 жана гезит-журналдарга 13 жолу чагылдырылган. Андан тышкары Агенттиктин ведомстволук «Регион пресс» гезити ар бир айда үзгүлтүксүз чыгарылып турду.

Чагылдырылган маалыматтардын негизинде айыл өкмөттөрүнөн, коомдук уюмдардан максаттуу суроолор болуп, өз убагында консултациялык кеп-кенештер берилди.

Этностор аралык мамилерди чындоо маселелри боюнча.

2015-жылдын ичинде Кыргызстан элин биримдикке, ынтымакка, толеранттуулукка жана мыйзамдуулукка чакырган  7 иш-чара өткөрүлдү. Алардын ичинде Кыргызстан элинин Ассамблеясы менен биргеликте Нооруз майрамына карата Бишкек шаарынын Ала-Тоо аянтында этностук коомчулуктардын диаспораларынын иш-чарасын этносторду жакындаштырууга багытталган мыкты улуттук тамак-ашка, мыкты улуттук киймдер жана оюндардар көргөзмөсү, Улуу Жеңиштин 70-жылдыгына карата “Кыргызстандын көп улуттуу жамааттарынын өкүлдөрүнүн фашизмди жеңүүдөгү ролу жана Кыргыз Республикасынын согуштан кийинки мезгилдеги калыптанышы” темасындагы илимий-практикалык конференция, Кызыл-Кыя шаарында өткөрүлгөн “Тынчтыкты жана туруктуулукту бекемдөөдө жаштардын катышуусу-экономиканы чыңдоонун шарттарынын бири” жаштар форуму, Токмок шаарында Кыргызстан элинин Форуму.

Жыл ичинде, Агенттиктин  этностор аралык келишпестиктердин алдын алуу үчүн түзүлгөн коомдук кабылдамаларына 2341 кат түрүндө жана ооз эки кайрылуулар түшүп, ошолордун негизинде жооптуу катчылар, ички иштер министрлигинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, райондук мамлекеттик администрациялардын өкүлдөрү менен биргеликте 2307 чыр-чатактарды алдын алуу боюнча профилактикалык иш-чараларды жүргүзүшкөн.

Ошондой эле республиканын ар кайсы улуттар аралаш жашаган район, шаарларда этностор аралык мамилелерге мониторинг жүргүзүп, анализдерди жасоо максатында Агенттиктин алдында Мониторинг борбору ачылып, 2015-жыл ичинде 27 аналитикалык маалымат даярдалган. Мониторинг борборунан алынган маалыматтарга ылайык Агенттик тарабынан 21 кайрылуу тийешелүү министрлик жана мекемелерге жөнөтүлгөн. Агенттиктин кайрылууларынын негизинде министрлик жана ведомстволор тийешелүү чараларды көрүү боюнча иштерди жүргүзүп, 2015-жылы Кыргызстанда олуттуу этностор аралык чыр-чатактар катталган эмес.

Агенттиктин аппаратынын кызматкерлеринин, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин 10 бөлүмүнүн кызматкерлеринин,  жана 20 жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен шаар мэриялардын алдында түзүлгөн этностор аралык мамилелер боюнча коомдук кеңештин мүчөлөрүнүн жана коомдук кабылдамалардын жооптуу катчыларынын потенциалын жогорулатуу боюнча 6 тренинг семинарлар УКМКнын өкүлдөрүнүн жана дин кызматкерлеринин катышуусу менен  өткөрүлүп, натыйжада бул окууларга 550-дөн ашык адам тартылып, жогоруда аталгандар этностор аралык чыр-чатактарды алдын алуу жана болтурбоо ыкмаларын үйрөнүштү.

Коргоо Кеңешинин чечимине ылайык 2015 - жылдын июнь-сентябрь айларында Агенттик Ички иштер министрлиги менен бирдикте райондук мамлекеттик администрацияларынын, шаардык мэриялардын башчыларынын, айыл өкмөтүнүн башчыларынын, дин кызматкерлеринин жана коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуусу менен этностук өңүттөгү чыр-чатактарды жана диний экстремизмдин алдын алуу максатында Кыргыз Республикасынын баардык райондорунда үгүт-тушүндүрүү иштерин жүргүздү.

Бул багытта, 2015-жылдын 23-декбрында  Ош шаарында  өлкөнүн түштүк аймактарындагы бардык облустарынын жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын орун басарларынын,  укук коргоо органдарынын облусттук, шаардык жана райондук өкүлдөрүнүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн, диний кызматкерлеринин,  полиэтностук райондордогу Агенттиктин коомдук кабылдамалардын  жооптуу катчыларынын катышуусу менен “Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын этностор аралык келишпестиктерди чечүүдөгү жана экстремиздин зордук-зомбулук  көрүнүштөрүнө  каршы туруудагы ролу” аттуу конференция өткөрүлдү.

  Жарандык коомдун, биринчи кезекте этностордун, жаштардын, аялдардын жана башка коомчулуктардын жалпы жарандык аң сезимге жана элдердин биримдигин бекемдөөгө багытталган демилгелерин колдоо максатында Агенттик тарабынан  Концепцияны аткаруунун алкагында биринчи кезектеги иш-чаралар Планына ылайык 2015-жылдын июль айында чакан гранттарды берүүнүн үчүнчү этабы өткөрүлүп, гранттык комиссиянын кароосунан өткөн жалпы суммасы 2 248 740 сомдук 7 тандалып алынган  долбоорго колдоо көрсөтүлгөн жана 2015-жылдын ноябрь айында чакан гранттардын төртүнчү этабы өткөрүлүп, гранттык конкурстун негизинде  17 жеңүүчүгө – 3 999 865  сом берилди.

КР Жогорку Кенеши менен мамилеси

Агенттиктин ишмердүүлүгүнө тиешелүү мыйзам долборлору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңшининин отурумунда жана комитеттеринде талкуулоо учурунда Агенттиктин жетекчилиги активдүү катышып, тиешелүү суроолорго жооп берип сунуштарын берип турушту.

Андан сырткары агенттиктин жетекчилиги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши тарабынан т жергиликүү өз алдынча башкарууга байланыштуу маселелерди кароо боюнча түзүлгөн жумушчу топтордун жана ведомстволор аралык комиссиялардын иштерине тартылып турат.

Ошондой эле Кыргыз Републикасынын Жогорку Кенешинин депутатык фракцияларынан жана депутатрдан 63 келип түшкөн  кайрылууга өз учурунда тиешелүү жооптор даярдалып берилип турду.  Агенттиктик демилгеси менен 17 кат жөнөтүлгөн.

Жарандардын кайрылуусу менен иштөө

  Жыл ичинде Агенттиктин дарегине 204 жарандардын  кайрылуусу катталып, кайрылууда көрсөтүлгөн маселелербоюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп өз учурунда кайрылуу ээлерине жооптор берилип турду. Агенттиктин жетекчилиги тарабынан жеке маселелер боюнча 109 жаран кабыл алынды.

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх