Ыйгарым укуктар

18.10.16.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-февралында №18 буйругу менен Мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топтун ишинин алкагында 11 мамлекеттик органдар менен ыйгарым укуктарын аныктоо жана аларды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мыйзам чегинде өткөрүп берүү максатында анализ жасалды. Бүгункү күнү КРӨ чечимдерине ылайык мамлекеттик органдарга Типтүү келишим иштеп чыгуу жана Методиканын негизинде иштелип чыккан трансферттердин көлөмүн аныктоо боюнча түшүндүрүүлүлөр берилип жатат.  Учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети 470 муниципалитеттер менен келишим түзүшүп ага ылайык үстүбүздөгү жылдын сентябрь айынан тартып республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге трансферттер которулуп жатат. Жалпысынан 1 жылдык трансферттин көлөмү 78 435 600 сомду тузсө 1 айлык трансферт 6 536 303 сомду туздү. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы 417 муниципалитеттер менен келишим түзүшүп Кыргыз Республикасынын Финансы министрлинин кароосуна киргизишкен. Кыргыз республикасынын Юстиция министрлиги дагы бүгүнкү күнү 143 айыл өкмөттөрү менен келишим түзүшүп иш алып барып жатышат. Андан тышкары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарынын катарына кирген салык чогултуу маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына Жер салыгы, мүлк салыгы 100% жергиликтүү бюджетте калат, Милдеттүү жана ыктыярдуу патенттердин негизиндеги салыктар 100% жергиликтүү бюджетке калат. Салык кызматы тарабынан республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге берилүүчү каражаттарды эсептөө үчүн тийиштүү Методиканын жоктогуна байланыштуу Финансы министрлиги жумушчу топ түзүп Методиканы иштеп чыгуу үстүндө иш жүргүзүп жатат. Бул маселеге байланыштуу болгон Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдеринин аткарылышы жакынкы арада (октябрь ичинде) Агенттиктин Коллегиясында каралгары турат.

 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх