myizam dolbooru

  Долбоор

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

“Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө”

 

         Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

         1.“Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын.

          2. Көрсөтүлгөн мыйзам долбоору  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна  жөнөтүлсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Кыргыз Республикасынын көрсөтүлгөн мыйзам долбоорун кароодо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий өкүлү болуп дайындалсын.

 

 

 

 

 Кыргыз  Республикасынын

 Премьер-министри

 

 

         “Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна 

Маалымкат-негиздеме

   “Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн долбоору  Кыргыз Республикасынын  өзгөчө статуска ээ болгон айрым   чек ара аймактарынын тизмесине калктуу пункттарды киргизүү боюнча критерийлерди иштеп чыгууну  “Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топту түзүүгө байланышкан  Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2015-жылдын 26-сентябрындагы  №18 протоколдук тапшырмасынын 11-пунктун ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын  79-беренесине ылайык иштелип чыккан.

         Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2016-жылдын 16-февралындагы  №88 буйругу менен түзүлгөн  Ведомстволор аралык жумушчу топ  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун ушул долбоорун иштеп чыкты жана тиешелүү тартипте карап чыгууга жана макулдашууга     киргизет.

Сунушталган мыйзам долбоорунун ишмердүүлүк чөйрөсү  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин компетенциясына кире тургандыгын эске алуу менен  аталган мамлекеттик органдын жетекчиси аталган долбоор Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан каралып жаткан учурда Өкмөттүн расмий өкүлү катары сунушталат.

          Сунушталган мыйзам долбоорунун кабыл алынышы мамлекеттик бюджеттен чек ара аймактарын өнүктүрүүгө каралгандардан сырткары  кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт, социалдык, экономикалык, укук коргоочулук,  гендердик, экологиялык, коррупциялык жана башка кесепеттерге алып келбейт.

 

Кыргыз Республикасынын караштуу

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу

жана этностор аралык мамилелер

боюнча мамлекеттик агенттигинин

директору                                                                                          Б.К. Рыспаев

Долбоор

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  МЫЙЗАМЫ

“Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене  

“Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 2011-жыл, №7, 148-бет) Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр  киргизилсин:

  1. 3-берененин 1-бөлүмү томөндөгүдөй редакциялансын:

Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусуна  ээ болгон   айрым чек ара аймактарынын тизмеги  төмөндөгү критерийлер менен аныкталат:

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна, аймактык биримдигине  жана мамлекеттик чек аранын бузулгустугуна коркунуч келтирген же келтириши мүмкүн болгон чек ара аймактарында жайгашкан жана өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыган калктуу конуштар кирет:

 - эл аралык укуктарга шайкеш чекара-аймактык маселелер боюнча өз ара дооматтардын болушу;

 - миграциялык процестердин жыйынтыгында калкттын агылып чыгуусунун жана калктын жашоо деңгээлинин төмөндөшүнүн натыйжасында “сойлогон” аймактык экспансиянын коркунучунун болушу;

- табигый-климаттык татаал шарттар,  начар өздөштүрүүсү  жана негизги бөлүгүнө барууга кыйын аймактар.”

 

2. Мамлекет Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын калктуу конуштарында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарына мамлекеттик кепилдиктерди, компенсацияларды жана жеңилдиктерди белгилөө аркылуу социалдык колдоо көрсөтөт.

6-беренин 1-бөлүмүндөгү “кепилдиктерди, компенсацияларды” сөздөрүнөн кийин  “, кошумча акыларды” сөздөрү менен ....

 

3. 6-беренин 2-бөлүмүндөгү “компенсациялардын” сөздөн кийин андан ары текст боюнча “, кошумча акылардын” сөздөрү менен толукталсын.

2-берене

Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып жети  күндөн кийин өз күчүнө кирет.

 

 

Президент

Кыргызской Республики

                                 

А.Атамбаев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

Маалымкат-негиздеме

         “Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун  иштелмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  жыйынынын чечимин ишке ашыруу максатында иштелип чыккан (Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2015-жылдын 26-сентябрындагы №18 протоколдук тапшырмасынын IV маселесинин 5 жана 11- пункттары).

“Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2016-жылдын 16-февралындагы  №88 буйругуна  ылайык  Ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн. Аталган жумушчу топ, өзгөчө статусу бар  Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарынын тизмегине калктуу пункттарды киргизүү боюнча критерийлерди иштеп чыгууну караган           “Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун иштеп чыгып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосуна киргизмек.

Өзгөчө статусу бар Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарынын тизмеги Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 20-мартындагы №186 токтому менен бекитилген. Бирок, чек ара аймагында жайгашкан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аталган тизмекке киргизүү жөнүндөгү келип түшкөн кайрылуулардын негизинде, калктуу пункттарды жогоруда аталган тизмекке кошуу үчүн кошумча критерийлерди иштеп чыгуу зарылчылыгы пайда болду.

Аталган мыйзам долбоору, Кыргыз Республикасынын “Ченемдик-укуктук актылар жөнүндөгү” мыйзамынын 22-беренесине ылайык, коомдук талкуу үчүн Өкмөттүн жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин расмий сайттарына жарыяланган.

Мыйзам долбоору социалдык, экономикалык, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык жана укуктук кесепеттерге алып келбейт жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарынын ченемдерине карама-каршы келбейт, ошондой эле аталган мыйзам долбоорунун кабыл алынышы чек ара аймактарынын өнүгүүсүнө каралган чыгымдардан сырткары,  мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт.

Мындан сырткары, мыйзам долбоору ишкердик ишмердүүлүүлүк маселелерин көтөрбөгөндүктөн регулятивдик таасирдин талдоосун жүргүзүү талап кылынбайт.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

жергиликтүү өз алдынча башкаруу

жана этностор аралык мамилелер боюнча

мамлекеттик агенттигинин директору                                         Б.К.Рыспаев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   “Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн долбооруна

Макулдашуу барагы

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана

этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги _______________Б.К. Рыспаев

 

Кыргыз Республикасынын

юстиция министрлиги_______________________________________________                                                                                                                                                                       

Кыргыз Республикасынын

финансы министрлиги_______________________________________________

 

Кыргыз Республикасынын

экономика министрлиги_____________________________________________                                                                                                                             

Кыргыз Республикасынын

транспорт жана коммуникациялар министрлиги_________________________                                                                                    

Кыргыз Республикасынын эмгек жана

социалдык өнүгүү министрлиги_______________________________________

 

Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана

туризм министрлиги________________________________________________

 

Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана

мелиорация министрлиги___________________________________________

 

Кыргыз Республикасынын

билим берүү жана илим министрлиги________________________________

 

Кыргыз Республикасынын

саламаттык сактоо министрлиги______________________________________

 

Кыргыз Республикасынын

ички иштер министрлиги_____________________________________________                                                                     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

караштуу мамлекеттик каттоо кызматы________________________________

                                                                                          

Кыргыз Республикасынын

мамлекеттик чекара кызматы_________________________________________                                                                              

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу архитектура,

 курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги _______

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу

боюнча фонд_______________________________________________________

“Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

Макулдашуу барагы

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана

этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги _______________Б.К. Рыспаев

 

Кыргыз Республикасынын

юстиция министрлиги_______________________________________________                                                                                                                                                                       

Кыргыз Республикасынын

финансы министрлиги_______________________________________________

 

Кыргыз Республикасынын

экономика министрлиги_____________________________________________                                                                                                                             

Кыргыз Республикасынын

транспорт жана коммуникациялар министрлиги_________________________                                                                                    

Кыргыз Республикасынын эмгек жана

социалдык өнүгүү министрлиги_______________________________________

 

Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана

туризм министрлиги________________________________________________

 

Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана

мелиорация министрлиги___________________________________________

 

Кыргыз Республикасынын

билим берүү жана илим министрлиги________________________________

 

Кыргыз Республикасынын

саламаттык сактоо министрлиги______________________________________

 

Кыргыз Республикасынын

ички иштер министрлиги_____________________________________________                                                                     

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

караштуу мамлекеттик каттоо кызматы________________________________

                                                                                          

Кыргыз Республикасынын

мамлекеттик чекара кызматы_________________________________________                                                                              

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу архитектура,

 курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги _______

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу

боюнча фонд_______________________________________________________

 

         “Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

салыштырма таблицасы

 

Колдонуудагы редакциясы

Сунушталган редакциясы

3-берене. Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын тизмегинин аныкталышы жана бекитилиши

Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын тизмегине Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынын бузулгустугуна, аймактык бүтүндүгүнө жана улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген же келтириши мүмкүн болгон чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конуштар кирет.

Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

 

3-берене. Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын тизмегинин аныкталышы жана бекитилиши

Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусуна  ээ болгон   айрым чек ара аймактарынын тизмеги  төмөндөгү критерийлер менен аныкталат:

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна, аймактык биримдигине  жана мамлекеттик чек аранын бузулгустугуна коркунуч келтирген же келтириши мүмкүн болгон чек ара аймактарында жайгашкан жана өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыган калктуу конуштар кирет:

- эл аралык укуктарга шайкеш чекара-аймактык маселелер боюнча өз ара дооматтардын болушу;

 - миграциялык процестердин жыйынтыгында калкттын агылып чыгуусунун жана калктын жашоо деңгээлинин төмөндөшүнүн натыйжасында “сойлогон” аймактык экспансиянын коркунучунун болушу;

- табигый-климаттык татаал шарттар,  начар өздөштүрүүсү  жана негизги бөлүгүнө барууга кыйын аймактар.

Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

 

 6-берене. Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарда туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарын социалдык жактан колдоо

Мамлекет Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын калктуу конуштарында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарына мамлекеттик кепилдиктерди, компенсацияларды жана жеңилдиктерди белгилөө аркылуу социалдык колдоо көрсөтөт.

Компенсациялардын өлчөмү жана аларды төлөө тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Администрациялык аймактык түзүлүштөрдүн бюджеттеринин, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын (жумуш берүүчүлөрдүн) каражаттарынын эсебинен кошумча кепилдиктер жана компенсациялар берилиши мүмкүн.

 

6-берене. Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарда туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарын социалдык жактан колдоо

Мамлекет Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын калктуу конуштарында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарына мамлекеттик кепилдиктерди, компенсацияларды, кошумча акыларды жана жеңилдиктерди белгилөө аркылуу социалдык колдоо көрсөтөт.

Компенсациялардын, кошумча акылардын өлчөмү  жана аларды төлөө тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Администрациялык аймактык түзүлүштөрдүн бюджеттеринин, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын (жумуш берүүчүлөрдүн) каражаттарынын эсебинен кошумча кепилдиктер,  жана компенсациялар берилиши мүмкүн.

 

 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх