Айыл өкмөтүнүн паспортунун үлгүсү иштелип чыкты

«Айыл өкмөтүнүн паспорту»

Облус, район, айыл аймактын аталышы

Географиялык жайгашкан жери:   

Климаты:

                                                                                     01.01.2016-ж. карата

Көрсөткүчтөр

Баары

1.

Почталык индекси

 

2.

Дареги

 

3.

Байланыш телефону

 

4.

Факс

 

5.

Айылдык өкмөттөн төрөлгөн жылы

 

6.

Жалпы аянты

 

8.

Райондун борборунан алыстыгы

 

9.

Облустун борборунан алыстыгы

 

10.

Темир жол станциясынан алыстыгы

 

11.

Жакынкы аэропоттон алыстыгы

 

12

Деңиз денгээлинен бийиктиги

 

13.

Калктын саны

 

 

14.

Кожолуктун саны

 

 

15

Айылдык өкмөтүнө караган айылдардын саны

 1. .
 2. .
 3. .
 4. ........

айылдардын калктарынын саны:

 1. .
 2. .
 3. ....

 .

Айылдын айыл аймактын борборунан алыстыгы:

 1. .
 2. .
 3. .
 4. ......

 

км:

1)

2)

3)

4)......

Айылдардын райондун  борборунан алыстыгы:

 1. .
 2. .
 3. ......

 

км:

 1. .
 2. .
 3. ......

 

16.

Калктын улуттук курамы

 

 

 

кыргыздар

 

 

 

                        орустар

 

 

 

                        өзбектер

 

 

 

                        Ж.б. улуттар

 

 

17.

Калктын социалдык курамы

 

 

 

-эркектер

 

 

 

-аялдар

 

 

18.

Эмгекке жарамдуулар

 

 

 

-эркектер

 

 

 

-аялдар

 

 

 

Улуу Ата Мекендик согуштун жана ага теңештирилген локалдык согуштардын катышуучулары

 

 

19.

Социалдык обьектилер

 

 

 

-мектептер (саны окуучулардын саны)

 

 

 

-орто билим берүү жана толук эмес орто билим берүүчү мектептер

 

 

 

- негизги билим берүү

 

 

 

- мектепке чейинки билим берүү мекемелери

 

 

 

- кесиптик лицейлер

 

 

 

ЖОЖдордун филиалдары

 

 

 

- окуу курстары

 

 

 

- аймактык оору каналар

 

 

 

- поликлиникалар

 

 

 

- ФАПтар

 

 

 

- үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу

 

 

 

- клубдар

 

 

 

- стадиондор

 

 

 

- спорт аянттары

 

 

 

- китепканалар

 

 

 

- мончолор

 

 

 

- чач тарачканалар

 

 

 

- дүкөндөр

 

 

 

-кафелер

 

 

 

- ашканалар

 

 

20.

Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары (ТОС)

 

 

21.

Коомдук алдын алуу борборлору (ОПЦ)

 

 

22.

Ардагерлер кеңештери

 

 

23.

Аялдар кеңештери

 

 

24.

Жаштар кеңештери

 

 

25.

Аксакалдар соттору

 

 

26.

Жер аянттары (га)

 

 

 

- жалпы жер аянты, анын ичинен

 

 

 

- айыл чарба багытындагы жерлер, анын ичинен

 

 

 

- айдоо жер аянты, анын ичинен

 

 

 

- суулуу айдоо

 

 

 

- кайрак

 

 

 

-жайыт

 

 

 

- көп жылдык өсүмдүк

 

 

 

- бак

 

 

 

- кысыр аныз

 

 

 

- эшик алды

 

 

 

-токой

 

 

 

- саз

 

 

 

- ар түрдүү жерлер

 

 

27.

Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери га

 

 

 

Анын ичинен: - суулуу

 

 

 

-кайрак

 

 

28.

Мал чарбасы (баш)

 

 

 

- ири мүйүздүү мал

 

 

 

- анын ичинен уйлар

 

 

 

- майда мал жандыктар

 

 

29.

Чарба жазуучулар субьектилер

 

 

 

- фермердик чарбалар

 

 

 

- дыйкан чарбалар

 

 

 

- үрөн чарбалар

 

 

 

техсервистер

 

 

 

- ветсервистер

 

 

 

- тегирмендер

 

 

 

- зоводдор

 

 

 

- АЗС

 

 

 

- ААК, ЖАК, ЖЧК

 

 

 

-кичи базарлар

 

 

 

- жеке ишкерлер

 

 

 

-өкмөттүк эмес уюмдар

 

 

30.

Байланыш

 

 

 

- райондун борбору менен

 

 

 

Телеберүү (мамлекеттик жергиликтүү)

 

 

 

-ички чарбачылык жолдор (км)

 

 

 

- суу түтүктөр үйүнө(км)

 

 

31.

Кирешелердин аталышы (сом менен)

 

 

 

Кирешенин жеке булактары

 

 

 

Республикалык бюджеттен каржыланышы

 

 

 

Кирешенин башка түрлөрү

 

 

32.

Инвестициянын көлөмү (сом менен)

 

 

 

-Ата мекендик инвестициялар

 

 

 

- чет өлкөлүк инвестициялар

 

 

33.

Электр энегия тармагы

 

 

 

Дебитордук карыз (миң сом)

 

 

 

Э/энергиясынын техникалык жоготуусу (мин к Вт/ч)

 

 

 

Э/энергиясынын коммерциялык жоготуусу (мин к Вт/ч)

 

 

34.

Өнөр жайдын дүң продукциясы, жалпысынан (миң сом) факт

 

 

 

Физикалык көлөмдүн индекси (%)

 

 

35.

Айыл чарбасы

 

 

 

Физикалык көлөмдүн индекси (%)

 

 

36.

Капиталдык салым

 

 

 

Өсүү темпи (%)

 

 

37.

Чекене товар жүгүртүү

 

 

 

Өсүү темпи (%)

 

 

38.

Тышкы сода жүгүртүү

 

 

 

Өсүү темпи

 

 

 

Анын ичинен - экспорт

 

 

 

-импорт

 

 

 

- сода балансынын сальдосу (миң сом)

 

 

39.

Транспорттун бардык түрлөрү менен жүк ташуу (миң тонна)

 

 

 

Өсүү темпи (%)

 

 

40.

Жүргүнчүлөрдү ташуу (миң адам)

 

 

 

Өсүү темпи (%)

 

 

41.

Салыктардын жана жыйымдардын жыйналышы (миң сом)

 

 

 

Өсүү темпи (%)

 

 

42.

Өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларынын түрлөрү (тонна)

 

 

 

Дан бардыгы (тазаланган түрдө)

 

 

 

а.и. буудай

 

 

 

арпа

 

 

 

сулуу

 

 

 

Маш буурчак

 

 

 

пахта (зачеттук салмакта)

 

 

 

тамеки (зачеттук салмакта)

 

 

 

май өсүмдүгү

 

 

 

картошка

 

 

 

жашылча

 

 

 

бакча өсүмдүгү

 

 

 

мөмө-жемиш

 

 

 

Жүзүм

 

 

43.

Мал чарба продукцияларын өндүрүү (тонна)

 

 

 

Эт (тирүүлөй салмакта)

 

 

 

сүт

 

 

 

Жүн

 

 

 

жумуртка

 

 

44.

Миграциялык абал (адам)

 

 

 

- сырткы (кеткендер/келгендер)

 

 

 

- ички (кеткендер/келгендер) 

 

 

45.

Жаңыдан түзүлгөн жумуш орундарынын саны

 

 

46.

КБФ жерлеринен пайдалангандыгы үчүн ижара акы

 

 

47.

Жайыт төлөмдөрүнүн топтолушу

(миң сом) план/факт

 

 

48.

Социалдык төлөмдөрдүн топтолушу: (миң сом) план/факт

 

 

49.

Пайдаланылган сугат суу үчүн төлөмдөрдү топтолушу: план/факт (миң сом)

 

 

50.

Таза суу менен камсыз болуусунун абалы (адам%)

 

 

51.

Пайдаланылбай калган жер аянттары: га (жалпы айдоо жерге – карата %)

 

 

52.

Катталган кылмыштын саны

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх