Агенттиктин 2015-жыл ичинде аткарган иштери жөнүндө коллегия болуп өттү

Аталган коллегияга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын уюштуруу-инспектордук иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнүн башчысы А.К. Эргешов, сектор башчысы Ж.Ж. Бакиров, аталган бөлүмдүн эксперти Р.М. Алымкулов жана колегия мүчөлөрү келип катышышты.

Агенттик жыл ичинде төмөндөгүдөй иштерди аткарууга жетишкен.

КРнын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын ишке ашыруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруу-укуктук системасын бекемдөө, КРнын мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды жоюу максатында 2015-жылда Агенттик тарабынан 11 мыйзам долбоору иштелип чыгып, анын  ичиненен 4 мыйзам  долбоору кабыл алынды. Азыркы учурда  5 мыйзам долбоору КРнын Жогорку Кеңешинин кароосунда турат. 1 мыйзам долбоору КРнын Өкмөтүнүн Аппаратынын  кароосунда, 1 мыйзам долбоору КР министирлитери жана ведомстволору менен макулдашууда.

Ошондой эле КРнын Өкмөтүнүн 11 токтомунун долбоору иштелип чыгып, алардын ичинен 7 долбоор кабыл алынды. Азыркы мезгилде 2 токтомдун долбоору КР Өкмөттүнүн кароосунда, 2 токтомдун долбоору министирликтер жана ведомтсволор менен макулдашууда.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатында: 2015-жылда 16 калктуу конуштарга айыл статусу берилип жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын Базалык реестри бекитилди.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын негизги функцияларынын бири болгон жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык кызмат көрсөтүү тутумун оптималдаштыруу, алардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн  жогорулатуу максатында, КР жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын Базалык реестри иштелип чыгып КР Өкмөтүнүн токтому менен бекитилди.    

Жарандардын, өзгөчө социалдык жактан аз камсыз болгон калк катмарларын муниципалдык кызмат алууда тең укуктуулукка ээ кылып, коррупциялык жолдорду кыскартуу, убаракерчиликти азайтып  жагымдуу шарттарды түзүү, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн системасын өнүктүрүү максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик органдар менен “бирдиктүү терезе” принциби менен бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнүн өздөрүнүн күчү менен 61  тармактуу кызмат көрсөтүү борборлору (ККБ) түзүлүп, анын ичинен Баткен облусунда 3, Жалал-Абад облусунда 9, ОШ облусунда 3, Чүй облусунда 6, Нарын облусунда 4, Талас облусунда 1, Ысык-Көл облусунда 35 борбор иштеп жатат.

КР Өкмөтүнүн  2014-жылдын 10-ноябрындагы токтомуна ылайык, шаарлардын жана айыл аймактарынын жергиликтүү коомчулуктарынын, жашоо деңгээлин жогорулатууга, жергиликтүү экономикалык өнүгүү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган өнүктүрүү фонддорун түзүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 27 райондук Өнүктүрүү фонддору  түзүлгөн.  Бишкек жана Ош шаарларынын өнүктүрүү фонддорун калыптандыруунун тартиби  иштелип чыгып  КР  Өкмөтүнүн кароосуна киргизилди.

КР “Кепилдик фондулары жөнүндө” мыйзамын ишке ашыруу максатында, республиканын 5 шаарында жана 1 айыл аймагында кепилдик фонддор түзүлүп, бюджеттик саясатты өнүктүрүүгө жана дотациялык аймактарды азайтууга багытталган тиешелүү иш аракеттерди  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жүргүзүп, натыйжада фонддордун капиталынын көлөмү 20 млн.сомдон 26,7 млн.сомго (33,5% өсүү), берилген кепилдиктердин саны 164 төн 187 бирдикке (14% өсүү), кепилдиктердин суммасы 8%га, ал эми  насыялардын суммасы 18% га  жогорулады.

Жыйынтыгында, 2015-жылга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджети 16 660,3 млрд. сомду түзүп, же 2014-жылга салыштырмалуу 804,9 млн. сомго көбөйдү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан республикалык бюджеттин дем берүүчү гранттарынын эсебинен жалпы суммасы 395,7 млн.сомдук 309 долбоор ишке ашырылды.

2014-жылдан бери Европа Биримдигинин 2017-жылга чейин улантылуучу бюджети 4,5 млн еврону түзгөн Жалал-Абад облусунун үч районунун 20 айылын камтыган “Кыргызстандын айыл жерлеринде киреше алып келүүчү ишмердүүлүк” долбоору ишке ашырылууда.

Этностор аралык мамилелер: Жыл ичинде, Агенттиктин  этностор аралык келишпестиктердин алдын алуу үчүн түзүлгөн коомдук кабылдамаларына 2341 кат түрүндө жана ооз эки кайрылуулар түшүп, ошолордун негизинде жооптуу катчылар, ички иштер министрлигинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, райондук мамлекеттик администрациялардын өкүлдөрү менен биргеликте 2307 чыр-чатактарды алдын алуу боюнча профилактикалык иш-чараларды жүргүзүшкөн.

Агенттиктин кайрылууларынын негизинде министрлик жана ведомстволор тийешелүү чараларды көрүү боюнча иштерди жүргүзүп, 2015-жылы Кыргызстанда олуттуу этностор аралык чыр-чатактар катталган эмес.

  Жарандык коомдун, биринчи кезекте этностордун, жаштардын, аялдардын жана башка коомчулуктардын жалпы жарандык аң сезимге жана элдердин биримдигин бекемдөөгө багытталган демилгелерин колдоо максатында   Агенттик тарабынан  Концепцияны аткаруунун алкагында биринчи кезектеги иш-чаралар Планына ылайык 2015-жылдын июль айында чакан гранттарды берүүнүн үчүнчү этабы өткөрүлүп, гранттык комиссиянын кароосунан өткөн жалпы суммасы 2 248 740 сомдук 7 тандалып алынган  долбоорго колдоо көрсөтүлгөн жана 2015-жылдын ноябрь айында чакан гранттардын төртүнчү этабы өткөрүлүп, гранттык конкурстун негизинде  17 жеңүүчүгө – 3 999 865  сом берилди. Бул гранттардын берилиши жер жерлерде этностордун ынтымакта  жана биргеликте жашоосу үчүн түрткү болуп, жалпы жарандык бирдейликти жаратууга шарт түзүүгө багыт берет.

Көрсөтүлгөн иш-чараларга, коомдук кабылдамалардын жоопту катчыларын каржылоого жана чакан гранттарды бөлүп берүүгө 2015-жылы КРдагы элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо Концепциясын ишке ашыруу боюнча биринчи кезектеги иш-чаралар Планын аткарууга Агенттикке каралган 14 500 000 сомдун 12 427 675 сому сарпталган, 643000 сом акча каражаты финансы министрлиги тарабынан бөлүнүп берилбей калган.

Алдыда жасалуучу иштер: Мамлекттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүнү аягына чыгаруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигин текшерүүнүн тартибин жөнгө салуу, 152 калктуу конушка айыл статусун берүү, 48 айылдын жана 6 айылдык аймактын аталыштарын КР административдик-айамактык жана аймактык бирдиктердин объектилерин белгилөө тутумунун мамлекеттик классификаторуна дал келтирүү, республика боюнча 452 дачалардын статусун аныктоо боюнча иштер улантылып жүргүзүлөт. Ошондой эле 80 ден ашык иш-чаралар камтылган комплекстүү планды бекитти.

Эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу: Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдиги менен түзүлгөн келишимдин негизинде Туркияда  КР шаар мэрияларынын 21 кызматкери салык, муниципалдык транспорт жана жашылдандыруу багыттарында окуудан өтүшүп квалификацияларын жогорулатып келишти. 2016-жылдын биринчи кварталында тазалык багытында окутууну уюштуруу пландаштырылууда.

Андан сырткары эл аралык донорлордун жардамы менен Агенттик тарабынан 2 700 000 сомдук иш-чаралар өткөрүлүп, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, дин кызматкерлерине жана жергиликтүү активисттерге “Кыргызстанда ынтымакты жана этностор аралык биримдикти бекемдөө” аттуу кыргыз жана орус тилиндеги 5000 колдонмо чыгарылып, республиканын бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына таркатылып берилген. Бул колдонмолор айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерине, дин кызматкерлерине күнүмдүк иш жүргүзүүсүнө шарт түзүп, көмөк болмокчу.

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх