ЖӨБЭММА жергиликтуу өз алдынча башкаруу мекеме кызмакерлеринин бюджет ортосундагы мамилелери боюнча окутуусунун потенциалын кеӊейтуу жумушун улантууда

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтуу өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекттик агенттиги  жергиликтуу өз алдынча башкаруу  мекеме  кызмакерлеринин  бюджет ортосундагы мамилелери боюнча окутуусунун   потенциалын кеӊейтуу  жумушун улантууда.

Тактап айтканда, 2015ж.  2-7 ноябрына чейин Ош шаарынын «Ош Нуру» меймаканасында  практикалык 3 топтук уюм аркылуу тандалып алынган  3 областтын  54 ресурс мүчөлөрү үчүн ( АО депутаттары, АО башчылары жана АО финансистери) бюджет процесси жөнүндө окуу семинары өткөрүлөт.

 Натыйжалуу  жана  жемиштуу окутуу  учун  Кыргыз Республикасынын  Каржы Министрлигинин бюджетти алып баруу жана мониторинг жүргузүү  башкармалыгынын адиси – «Бюджеттик отчеттулугу»,  Кыргыз Республикасынын Каржы Министрлигинин борбордук казыналык адиси – «Бюджеттик классификациясы», КР Каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуу департаментинин адиси- «Айыл өкмөтүнүн мамлекеттик сатып алуулары», Кыргыз Республикасынын Эсептик палатасынын адиси- «жергиликтүү  бюджеттин аудити»  деген темаларды түшүндүрүү үчүн чакыртылган.

Бул темалар окутуунун катышуучулары тарабынан буга чейинки  Ош шаары, Ош жана Жалал-Абад областарында практикалык уюмдардын жолугуушуларында  негизделип келген.

Практикалык уюм мүчөлөрүнүн өтүнүшүнө жараша окутууну    КР Каржы Министрлигинен жана КР Эсеп палатасынан адистери менен бирге кунумдук жумушта бюджет боюнча кетирген кемчилик катачылыктарды талкулоо, ошол маселени туура чечуу жолдорун издөө үчүн чакыртылган.

Өткөрүлүп жаткан иш-чаранын максаты: бюджеттик  процесстин  сапатын жогорулатуу, ошондуктан жергиликтуу башкаруу органдары  ЖОБ МФБнин  демилгесин даярдык менен кабыл алышты.

Аталган иш чара ЖОБ МФБ  Долбоорунун негизинде  Бүткүл Дүйнөлүк Банкы тарабынан каржыланган жергиликтүү өз алдынча башкаруу деӊгээлиндеги мамлекеттик финансы чөйрөсүндөр « теӊме -теӊ» принциби боюнча окутуу өткөрүлүүдө.

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх