“Кыргызстандагы тынчтыкты жана этностор аралык ынтымакты куруу” аталышындагы колдонмо иштелип чыкты

Ислам динаяты,  жергиликтүү коомчулуктун активисттери жана ЖӨБО үчүн “Кыргызстандагы тынчтыкты жана этностор аралык ынтымакты куруу” аталышындагы колдонмо иштелип чыкты.

БУУ (ЮНФПА) фонду тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик  агенттиги, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу диний иштер боюнча мамлекеттик агенттиги жана Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын кызматташуусу менен ишке ашырылып жаткан   “Кыргызстандагы этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп тармактуу кызматташуу” долбоорунун алкагында Ислам динаяты,  жергиликтүү коомчулуктун активисттери, ЖӨБО жана окурмандардын кеңири чөйрөсү үчүн “Кыргызстандагы тынчтыкты жана этностор аралык ынтымакты куруу” колдонмосу даярдалды.

Бүгүнкү күндө коомчулук глобалдык, аймактык, ошондой эле жергиликтүү деңгээлде туруктуулукту бекемдөө жана тынчтыкты сактоого өзгөчө муктаж болуп турат.

Колдонмонун мазмуну коомдо тынчтыкты куруу маселелерине багытталган. Ошондой эле тынчтык, исламдагы биригүү жана  тынчтыкты куруудагы лидерлердин ролу, чыр-чатактардын алдын алуу жана аны чечүү маселелеринин теориясы жөнүндөгү материалдарды камтыйт. Этникалык жана диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат мамлекеттин динаят жана жарандык коомчулугу менен болгон мамилесинин мисалында ачылат.

Колдонмо  ар бир айыл өкмөттөрүнө таратылат. Басылманын нускасы 6000 даана: орус тилинде 1000 жана кыргыз тилинде 5000 нусканы түздү.  

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх