Агенттик “Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоорун иштеп чыкты

     Долбоор

“Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын мыйзамы

1-берене.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Мыйзамына төмөнкү өзгөртүүлөрдү киргизүү:

1. 10-беренеде:

1-пункт төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

«1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн стандарты мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине, муниципалдык кызматтардын базалык реестрине жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн типтүү стандартынын негизинде кызмат көрсөтүүнү стандартташтырууга жооптуу мекеме тарабынан иштелип чыгат.».

- 3-пункт “Мамлекеттик кызмат  көрсөтүүлөрдүн” деген сөздөрдөн кийин “жана базалык муниципалдык кызматтардын” деген сөздөр менен толукталсын.

- 4-пункт “Кошумча” деген сөз менен башталсын.

2-берене.

  1. Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                                                 A. Атамбаев

 “Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жактыруу боюнча”

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх