КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ИШТЕРИ ЖАНА ЭТНОСТОР АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИНИН ЧАКАН ГРАНТТАРЫНЫН КОНКУРСУ

Чакан гранттардын конкурсуна катышуу үчүн арыздарды тапшыруунун акыркы мөөнөтү - 2015-жылдын 11-майы

Конкурска улуттук-маданий борборлор, электрондук жана мамлекеттик эмес жалпы массалык маалымат каражаттары, ошону менен бирге коомдук бирикмелер, бей өкмөт уюмдар жана Кыргыз Республикасынын Юстиция  министрлигинде катталган жамааттык уюмдар катыша алышат.

Долбоорлор төмөндөгүдөй тематикаларга туура келиши керек:

  • Жалпы жарандык иденттүүлүктү, этностор аралык ынтымакты жана социалдык интеграцияларды бекемдөө; 
  • Тынчтыкты куруу, чыр-чатактардын алдын алуу;
  • Мамлекеттик тилдин пайдалануу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде сүйлөгөн, ошону менен бирге кыргыз тили эне тили болбогон жарандардын санынын өсүшүнө шарт түзүү;
  • Кыргызстанда жашаган этностордун эне тилин сактоо жана үйрөнүү үчүн  тиешелүү шарттарды түзүү,  алардын тилинде басылмаларды чыгаруу, көркөм чыгармалардын сынактарын уюштуруу;
  • Жалпы жарандык иденттүүлүктүн өнүгүүсүндөгү маалымат-массалык каражаттардын орду;
  • Толеранттуулук жана маданий көп түрдүүлүктү бекемдөө;

 

Гранттар төмөндөгүдөй максаттарда колдонулушу мүмкүн:

  • Этносаясий кырдаалды турукташтыруу жана экстремизмдин алдын алуу максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын улуттук бирикмелер менен өз ара  аракеттенүүсү;
  • Улуттар аралык конфликттердин, экстремизмдин алдын алууга багытталган иш-чараларды өткөрүү;
  • Жалпы жарандык иденттүүлүктү бекемдөө максатында компанияларды жүргүзүү;
  • Республиканын аймагында жашаган элдердин улуттук мамилелерин, маданиятын, каада-салтын, тилин, элдин рухий биримдигинин жана улуттар аралык ынтымагынын идеяларын жалпы билим берүү мекемелеринин, маданий мекемелердин, улуттук-маданий бирикмелердин жана жалпы массалык маалымат каражаттарынын потенциалдарын колдонуу менен колдоо жана өнүктүрүү;

Гранттын суммасы: 50 000 ден  500 000 сомго чейин

Конкурска катышуунун шарттарын жана талаптарын билүү боюнча так маалымат алуу үчүн  төмөнкү телефонго кайрылсаңыздар болот: (0312)  62 24 45 Мурзабекова Жылдыз

Грантка табыштама (заявка)

Кыргыз Республикасында  2013-2017-жылдарга карата элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди бекемдөө боюнча  чакан гранттардын долбоорлорун конкурстук тандоосунун жобосу 

 

 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх