Жаңылыктар

«Санарип аймак» автоматташтырылган маалыматтык тутуму
16.03.2020

«Санарип аймак» автоматташтырылган маалыматтык тутуму

«Санарип аймак» АМТ ЖӨБО кыскача маалыматтарын, курамын, ЖӨБО территориясында жашаган үй-бүлөлөрдүн шарттарынын деңгээлин чагылдырган маалыматтар менен электрондук чарба китебин калыптандырууга  багытталган.

10.03.2020

Агенттик тарабынан иштелип чыккан “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 4-мартындагы № 124 токтомуна түшүндүрмө.

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” 2019-жылдын 8-августундагы № 115 Мыйзамы менен 6 мыйзамга, анын ичинде “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамына айылдык кеңештердин  уюштуруучулук камсыз кылуу маселелери  боюнча өзгөртүүлөр киргизилген.

Вверх