ЖӨБЭММА жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары үчүн семинар өткөрдү

Семинардын жүрүшүндө Кызматтарды жакшыртуу аракеттеринин планын иштеп чыгуу боюнча усулдук колдонмосу (КЖАП), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү демилгелерди тандап алуу жана каржылоо тартиби жөнүндө Типтүү жобо,  Жарандарды жана алардын бирикмелерин тартуу менен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине биргелешкен мониторинг жана баалоо жүргүзүү тууралуу Типтүү жобо тартууланды.

Катышуучулардын айтымында, семинар ЖӨБОдогу жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча Жоболорду кабыл алуу, Айылдык аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын даярдоо жана муниципалитеттер ортосундагы кызматташтык чөйрөлөрүндө тажрыйба алмашып, маалымат алууга жардам берди.

Вверх