Жарыялар

14.11.2018

Чон-Сары-Ой айыл Ѳкмѳтү муниципалдык менчиктеги жерлерден ижарага пайдалануу үчүн конкурс жарыялайт

Чон-Сары-Ой айыл Ѳкмѳтү муниципалдык менчиктеги жерлерден  ижарага пайдалануу үчүн конкурс жарыялайт

08.04.2019

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында расмий терминдерди жана аталыштарды колдонуу жөнүндө

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (мэриянын, айыл өкмөтүнүн, шаардык жана айылдык кеңештин) фирмалык бланктарында (кат, буйрук, тескеме, токтом) жана көрнөктөрүндө төмөнкүдөй жазуу туура болот:

Вверх