Муниципалдык кызматты оптималдаштыруу

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө Мыйзамы

2. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө Мыйзамы

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө токтому

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө токтому

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрине кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө токтому

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө токтому

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тутумун оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө Токтому

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик жана Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр типтүү стандарттары жөнүндө токтому

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 31.05.2011-ж.№191 Буйругу 

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик жана Муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн  аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө токтому

 

 

Вверх