Муниципалдык кызматты оптималдаштыруу

   Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Мыйзамын жүзөгө ашыруу максатында, жана ченемдик укуктук актылардагы карама каршылыктарды жоюу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан практикалык түрдө көрсөтүлүп жаткан муниципалдык кызматтарды Базалык реестрине кошумча муниципалдык кызматтарды кирзизүү максатында, Агенттик тарабынан жаңы Базалык реестр иштелип чыгылган.
     Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кеңешмесинде каралып жактырылгандан кийин, 2018-жылдын 5-февралында «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 14-январындагы «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө» №6 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» № 80  токтому кабыл алынган.
   Бул токтомго ылайык базалык реестрге кирген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын саны 14 жана анын баары акысыз көрсөтүлөт.
        Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Мыйзамына ылайык 2018-жылдын 7-декабрында Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кеңешмесинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрине кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын долбоору каралды. Аталган долбоор ведомстволор аралык комиссиянын мүчөлөрүнүн айтылган сын-пикирлерин эске алуу менен иштелип чыгат.
       Ошондой эле, Агенттик тарабынан «Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Мыйзамдарына ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды уюштурууну жакшыртуу, кызматтарды алуу процедураларын жөнөкөйлөштүрүү, калкка кызматтарды кыска мөөнөттө жана бир жерде алууну камсыздоо максатында Агенттик тарабынан төмөнкү Методикалык документтер иштелип чыгылып Агенттиктин 2018-жылдын 30-мартында № 01-18/38 буйругу менен бекитилген:
- Кыргыз Республикасынын айыл өкмөттөрүнүн алдында түзүлгөн Калкка кызмат көрсөтүү борборлору (ККБ) жөнүндө Типтүү жобосу;
- «Бирдиктүү терезе» принциби боюнча кызматтарды көрсөтүүдө мамлекеттик органдардын аймактык түзүмдөрү менен айыл өкмөттөрдүн өз ара аракеттенүүсү жөнүндө Келишимдин Типтүү формасы.
         Мындан тышкары, 2018-жылдын июнунь айында Чүй облусунун Жайыл районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» мыйзамын ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштери Агенттиктин коллегиясында каралып тиешелүү сунуштар берилди. Атап айтканда, Жайыл районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жогорудагы мыйзамдын нормаларын ишке ашыруу боюнча «Мамлекеттик тапшырык» программасы боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматы аркылуу бир катар окутууларды өткөрүү чечими кабыл алынды.
   Агенттиктин коллегиясынын чечимин ишке ашыруу жана муниципалдык кызматкерлердин квалификациялык деңгээлин жогорулатуу максатында Агенттик, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматы,  Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу жана «Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу»  долбоору менен биргеликте муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча муниципалдык кызматкерлер үчүн «Муниципалдык кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигиндеги актуалдуу маселелер» семинардын алкагында окутуулар өткөрүлдү.
    Бугункү күндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына көмөк көрсөтүү максатында, Агенттик тарабынан  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-февралындагы № 80 токтому менен бекитилген Базалык реестрге кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн Административдик регламенттеринин үлгүсү иштеп чыгылууда. Бул жүмүш Швейцария Өкмөтүнүн каржылоосу аркылуу «Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу»  долбоорунун техникалык жардамы менен ХЕЛЬВЕТАС жана Өнүктүрүү саясат институтунун менен биргеликте аткарылып жатат. Бүгункү күндө бир дагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында  Административдик регламенттери иштелип чыгылып бекитилген эмес, ушул себептен Административдик регламенттеринин үлгүсү иштелип чыгылууда.
 

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө Мыйзамы

2. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө Мыйзамы

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө токтому

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө токтому

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрине кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө токтому

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө токтому

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тутумун оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө Токтому

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик жана Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр типтүү стандарттары жөнүндө токтому

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 31.05.2011-ж.№191 Буйругу 

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик жана Муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн  аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө токтому

11. Кыргыз Республикасынын айыл өкмөттөрүнүн алдында түзүлгөн Калкка кызмат көрсөтүү борборлору (ККБ) жөнүндө Типтүү жобосу

12. "Бирдиктүү терезе" принциби боюнча кызматтарды көрсөтүүдө мамлекеттик органдардын аймактык түзүмдөрү менен айыл өкмөтүнүн өз ара аракеттенүүсү жөнүндө Келишимдин Типтүү формасы

 

 

Вверх