Муниципалдык менчик объектилерин инвентаризациалоо

Муниципалдык менчиктеги мүлктөрдү инвентаризациялоо, эсебин алуу жана каттоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер

Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамынын 9-беренесине ылайык,  мүлккө муниципалдык менчик объекттеринин реестрин түзүү жана жүргүзүү тартиби ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жүргүзүлөт.  

Мүлккө муниципалдык менчик объекттеринин реестрин түзүү жана жүргүзүү тартиби жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруучу органдары тарабынан белгиленет жана жергиликтүү кеңештер тарабынан өз алдынча бекитилет.

Жогорудагы мыйзамды ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 8-октябрында № 608 токтому менен “Муниципалдык мүлктү эсептөө жана коммуналдык менчиктин объекттеринин жана мүлкүнүн реестрин жүргүзүү жөнүндө типтүү жобо” бекитилген жана мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 16-октябрындагы № 580 токтому менен муниципалдык менчик объекттерине инвентаризациялоо жүргүзүү боюнча тартиби бекитилген.

Агенттик тарабынан жогорудагы типтүү усулдук документтердин негизинде, 2017-жылы республика боюнча бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында муниципалдык менчикке инвентаризациялоо жүргүзүлгөн.

Агенттик тарабынан муниципалдык менчиктеги мүлктөргө инвентаризациялоо жүргүзүлүп 13072 объект муниципалдык менчикте болсо, 10002 (76%) каттоодон өткөн, 3070 (24%) объект каттоодон өтө электиги аныкталган.

Азыркы мезгилде 453 айыл өкмөттөрүнүн ичинен 378 (83,4 %) айыл өкмөттөрү дотацияда жана республикалык бюджеттен теңдөөчү грант алышат.

Агенттик жүргүзгөн инвентаризациялоо боюнча маалымат

Облустар

Муниципалдык менчиктеги мүлктөр

Катталган мүлктөр

Каттала элек мүлктөр

 
 

1

Жалал-Абад облусу

2240

1779

79%

461

21%

 

2

Ысык-Көл облусу

1962

1474

75%

488

25%

 

3

Чүй облусу

1978

1515

76%

463

24%

 

4

Ош облусу

2421

1434

59%

987

31%

 

5

Талас облусу

716

674

94%

42

6%

 

6

Нарын облусу

1177

904

76%

273

24%

 

7

Баткен облусу

1720

1328

77%

392

23%

 

8

Бишкек шаары

556

556

100%

-

 

 

9

Ош шаары

338

338

100%

-

 

 

 

Жалпы:

13072

10002

76%

3070

24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катоодон өтө элек мүлктөрдү катоо боюнча, Агенттик  Мамлекеттик каттоо кызматы менен Меморандум түзүп, 20% жеңилдик жана бир жыл ичинде мөөнөтүн узартып төлөөгө шарт түзүп берген.
Меморандумдун алкагында 2017-жылы 230 муниципалдык мүлк мамлекеттик каттоодон өткөн ал эми, 2018-жылы 273 муниципалдык мүлк мамлекеттик каттоодон өткөндүгү маалым болду. Эки жылдын аралыгында жалпысынан 503 муниципалдык менчиктеги мүлктөр каттоодон өтүп, жыйынтыгында каттала элек мүлкттүн саны 3573төн, 3070  3,5% түштү.


Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин 2018-жылга карата берген маалыматына ылайык муниципалдык менчиктеги кыймылсыз мүлктөрдүн саны 56698 болсо, анын ичинен мамлекеттик каттоодон өткөнү 52890, ал эми каттоодон өтө элеги 3808 бирдикти түзөт. 

Вверх