Муниципалдык менчик объектилерин инвентаризациалоо

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын экономикалык базасын чыңдоо максатында, республиканын баардык аймактары боюнча  муниципалдык менчик объектилерин инвентаризациалоо жүргүзүлгөн.
Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2008-жылдын 16-октябрындагы “Муниципалдык менчиктин объектилерине инвентаризациялоо жүргүзүү жана мамлекеттик каттоону жыйынтыктоо жөнүндө”№ 580-токтомуна ылайык, республиканын баардык айыл аймактарынын бөлүктөрү боюнча  муниципалдык менчик объектилерин инвентаризациалоо жүргүзүү 2008-жылы башталып, маалыматтар базасы 2010-жылга бекитилген 3 формага ылайык түзүлгөн.
Аталган иштердин жыйнтыгы менен чогултулган маалыматынын негизинде жалпы 8844 объект муниципалдык менчикте болсо, 5926 (67%) каттоодон өткөн, ал эми  2845 (33%)  объект каттоодон өтө электиги аныкталган.
Ал эми, 2016-жылдын 19-майындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин  “Кыргыз Республикасынын материалдык жана материалдык эмес активдерин инвентаризациялоо, идентификациялоо, кайра баалоо жана эсебин алуу жөнүндө” № 553-VI токтомун аткаруу жана муниципалдык менчиктерге инветаризациялоону кайра жүргүзүү максатында Агенттик тарабынан 2017-жылы дээрлик 4 ай боюу 453 айыл аймагы жана 31 шаарында муниципалдык менчиктин объектилерине инвентаризациялоо боюнча бир катар иштер жүргүзүлдү. Аталган иштердин жыйнтыгы менен чогултулган маалыматынын негизинде жалпы 13072 объект муниципалдык менчикте болсо, 9499 (73%) каттоодон өткөн, ал эми  3154(27%)  объект каттоодон өтө электиги аныкталды. Анализдин жыйынтыгы көргөзгөндөй ортодогу 7 жылдын аралыгында муниципалдык менчиктин саны 4228 бирдикке көбөйгөндүгү анык болду.

Муниципалдык мүлктөр боюнча 2009-2017-жылдардагы жүргүзүлгөн инвентаризациянын  жыйынтыгы

Жергиликтүү бюджеттин тартыштыгына байланыштуу, муниципалдык менчикти мамлекеттик каттоодон өткөрүүнү 20% жеңилдик менен  каттоонун мөөнөтүн узартуу боюнча Агенттик Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы менен Меморандум түзүлгөн, Меморандумдун алкагында 230 муниципалдык объект кошумча мамлекеттик каттоодон өттү. 

Жогорудагы белгиленген Меморандумдун негизинде ЖӨБнын мамлекеттик каттоодон каттала элек муниципалдык мүлктөрүн жеңилдетилген шарттар менен каттоодон өткөрүүгө мүмкүндүк берет.

Муниципалдык менчик объекттери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-милдеттерин аткарышын камсыз кылуу үчүн ипотекага берилиши же күрөөгө коюлушу мүмкүн. Муниципалдык менчик объекттерин ипотекага беүү же күрөөгө коюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жергиликтүү кеңештин макулдугу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органы тарабынан жүргүзүлөт.

Вверх