Муниципалдык менчик объектилерин инвентаризациалоо

Муниципалдык менчиктеги мүлктөрдү инвентаризациялоо, эсебин алуу жана каттоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер

Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамынын 9-беренесине ылайык,  мүлккө муниципалдык менчик объекттеринин реестрин түзүү жана жүргүзүү тартиби ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жүргүзүлөт.  

Мүлккө муниципалдык менчик объекттеринин реестрин түзүү жана жүргүзүү тартиби жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруучу органдары тарабынан белгиленет жана жергиликтүү кеңештер тарабынан өз алдынча бекитилет.

Жогорудагы мыйзамды ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 8-октябрында № 608 токтому менен “Муниципалдык мүлктү эсептөө жана коммуналдык менчиктин объекттеринин жана мүлкүнүн реестрин жүргүзүү жөнүндө типтүү жобо” бекитилген жана мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 16-октябрындагы № 580 токтому менен муниципалдык менчик объекттерине инвентаризациялоо жүргүзүү боюнча тартиби бекитилген.

Агенттик тарабынан жогорудагы типтүү усулдук документтердин негизинде, 2017-жылы республика боюнча бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында муниципалдык менчикке инвентаризациялоо жүргүзүлгөн.

Алынган маалыматтар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы менен тактоолордон кийин, 2018-жылга карата жалпы муниципалдык менчиктеги кыймылсыз мүлктөрдүн саны 56698 бирдик болсо, мамлекеттик каттоодон өткөн муниципалдык менчиктеги кыймылсыз мүлктөрдүн саны 52890 бирдикти түзөөрү аныкталды. Ал эми, мамлекеттик каттоодон өтө элек муниципалдык менчиктеги кыймылсыз мүлктөрдүн саны 3808 бирдикти түзөрү аныкталды.

         Азыркы мезгилде 453 айыл өкмөттөрүнүн ичинен 378 (83,4 %) айыл өкмөттөрү дотацияда жана республикалык бюджеттен теңдөөчү грант алышат.

Муниципалдык мүлктү кайра баалоо боюнча Кыргыз Республикасында мамлекеттик каражаттардын орточо рыноктук баасын аныктоо боюнча усулдук сунуштама иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун 2017-жылдын 16-октябрындагы № 511 буйругу менен бекитилген. Ушуга ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жооптуу кызматкери негизги каражаттардын орточо рыноктук баасын аныктоо үчүн, үч жылда бир жолу алдын ала кайра баалоону жүргүзүшөт.

Бирок, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары көз карандысыз баалоочулардын кызматтарын пайдаланышат, мунун себеби кесипкөйлүк денгээлде негизги каражаттарды толук түрдө кайра баалоо жана сапаттуу жүргүзүүгө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин  деңгээли жетишсиз.

Негизги каражаттарды толук кайра баалоо жана сапаттуу жүргүзүү үчүн айыл өкмөтүнүн тиешелүү кызматкери атайын окуудан өтүүсү жана тастыктоо алуусу керек.

Алынган талданган маалыматтарга ылайык, көз карандысыз баалоочулардын кызматы 5 (беш) миң сомдон баштап, 40 (кырк) миң сомго чейинки акча каражатын түзөт. Кыргызстан боюнча мындай көз карандысыз баалоочу 15 (он беш) уюмдар бар, анын ичинен  Бишкекте 6 (алты) уюм иш жүргүзөт.

Иш жүзүндө баалоо төмөндөгү учурларда керек:

  • менчиктештирүү пландалып жаткан учурда;
  • банктан насыясыя алуу учурунда;
  • мүлктү арендага берүү учурунда;
  • кыймылсыз мүлктү сатууда же алууда.

   Ушуга ылайык, негизги каражаттарын кайра баалоо процесси жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын зарылчылыгына байланыштуу жүргүзүлүүдө.

Азыркы убакта муниципалдык менчикти автоматташтыруу максатында

Агенттик, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна муниципалдык менчиктеги мүлктөрдү каттоо үчүн “МАИС ЕРГИ” бирдиктүү базасына муниципалдык мүлк боюнча бөлүм  түзүү өтүнүчү менен кайрылган.

Бул “МАИС ЕРГИ” бирдиктүү базасы Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен 684,0 миң АКШ доллар  гранттык каражатына иштелип чыккан. Ишке ашыруу убактысы 2013-жылы башталып 2017-жылы аягына чыккан.

Жогорудагыдай системаны иштеп чыгып, киргизүү үчүн Агенттиктин техникалык жана финансылык мүмкүнчүлүгү жок. Аталган маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүндө кеңешме өткөрүлөн, анда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун өкүлдөрү эки менчиктин түрүн бир бөлүмгө жайгаштыруу техникалык себептерден улам мүмкүн эместигин белгилеп, ал үчүн өз алдынча  маалыматтык система иштеп чыгуу керектигин билдиришкен.

Азыркы убакта өз алдынча  маалыматтык система иштеп чыгуу максатында, иштерди жүргүзүүнүн жана финансылык каражаттын көлөмүн аныктоо үчүн Агенттик тендер жарыялап техникалык тапшырыкты иштеп чыгууга жеңүүчүнү аныктады. Андан кийин “Транском” мамлекеттик мекемеси менен биргеликте муниципалдык мүлктөрдү каттоо боюнча маалыматтык системаны иштеп чыгуу боюнча иш-чаралардын планы бекитилип иштер улантылат.

 Муниципалдык менчиктеги кыймылсыз мүлктөрдүн республика боюнча маалымат

 

2018-жылга карата жалпы муниципалдык менчиктеги кыймылсыз мүлктөрдүн түрү боюнча маалымат

Муниципалдык менчиктеги кыймылсыз мүлктөр жалпы саны катталган мүлктөр Каттала элек мүлктөр
Турак-жай кыймылсыз мүлктөр 15369

14705

664
Өндүрүштүк багыттагы кыймылсыз мүлктөр

989

942 47
Социалдык багыттагы кыймылсыз мүлктөр 7552 7083 469
Маданий багыттагы кыймылсыз мүлктөр 1713 1525 188
Административдик багыттагы кыймылсыз мүлктөр 1436 1395 41
Айыл-чарба багытындагы кыймылсыз мүлктөр 4237 3459 778
Коммерциялык багыттагы кыймылсыз мүлктөр 6535 5743 792
Жер участоктору 5850 5508 342
Башка кыймылсыз мүлктөр 13017 12530 487
Жалпы: 56698 52890 3808

 

Муниципалдык менчиктеги кыймылсыз мүлктөрдүн облустар боюнча маалыматы

Облустардын, шаарлардын аталышы кыймылсыз мүлктөр каттоодон өткөнү каттоодон өтө элек

1

Баткен  3801 3597    (94%) 204       (6%)

2

Жалал-Абад 10801 10116  (93%) 685       (7%)
3

Нарын

4662 4601    (98%) 61          (2%)
4 Ош 6980 6774    (97%) 206        (3%)
5 Талас 1488 1287    (86%) 201        (14%)
6 Ысык-Көл 11750 10402  (88%) 1348      (12%)
7 Чүй 6127 5451    (88%) 676        (12%) 
8 Бишкек ш. 8640  8297    (96%) 343         (4%)
9 Ош ш. 2449 2365    (96%) 84            (4%)
  ЖАЛПЫ: 56698 52890  (93%) 3808        (7%)

Муниципалдык менчиктеги социалдык мүлктөрдүн облустар боюнча маалыматы

Облустардын, шаарлардын аталышы Мектептер Бала бакчалар Маданият үйлөрү Музейлер ФАП
1 Баткен 199 103 52 4 100
2 Жалал-Абад 393 161 109 11 183
3 Нарын 142 114 96 6 79
4 Ош 395 114 115 6 164
5 Талас 107 49 40 5 48
6 Ысык-Көл 197 109 113 7 140
7 Чүй 271 202 169 7 155
10 Бишкек ш. 124 105 3 16 18
  Ош ш. 93 34 1 3 6
  ЖАЛПЫ: 1921 991 698 64 893

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйында Муниципалдык менчикти инвентаризациялоо боюнча каралган маалымат

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вверх