Чек-Абад айыл аймагы

05.12.2018-ж.

         ТИРКЕМЕ

      ТИРКЕМЕ

          ТИРКЕМЕ

         ТИРКЕМЕ-1                      ТИРКЕМЕ-2

16.03.2018-ж.

   ТИРКЕМЕ-1            ТИРКЕМЕ-2                         

     ТИРКЕМЕ-1

 ТИРКЕМЕ

  ТИРКЕМЕ

 

 ТИРКЕМЕ-1        ТИРКЕМЕ-2                ТИРКЕМЕ-3              ТИРКЕМЕ-4

  ТИРКЕМЕ-1          ТИРКМЕ-2

  ТИРКЕМЕ

    

   ТИРКЕМЕ

    ТИРКЕМЕ-1             ТИРКЕМЕ-2

     ТИРКЕМЕ

    ТИРКЕМЕ

    ТИРКЕМЕ-1           ТИРКЕМЕ-2

   ТИРКЕМЕ-1              ТИРКЕМЕ-2               ТИРКЕМе-3

 

 

 

09.08.1616.05.2016-ж.

Биринчи токтом

Экинчи токтомго тиркеме 

Экинчи токтом 

 Үчүнчү токтомго тиркеме

Үчүнчү токтом

Төртүнчү токтомго тиркеме

Төртүнчү токтом

Бешинчи токтомго тиркеме 

Бешинчи токтом Алтынчы токтом

Жетинчи токтом 

Сегизинчи токтом

Тогузунчу токтом

10 токтомго тиркеме 

10 токтом

11 токтом

 

Вверх