Мыйзамдар жана токтомдор

Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө

15.03.2002 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2005-жылдын 19-августундагы N 152, 2006-жылдын 22-ноябрындагы N 184, 2008-жылдын 14-февралындагы N 12 2008-жылдын 29-декабрындагы N 279, 2009-жылдын 15-июнундагы N 182, 2011-жылдын 21-декабрындагы N 243, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө

13.01.2000 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2003-жылдын 5-августундагы N 189, 2004-жылдын 15-октябрындагы N 182, 2006-жылдын 6-февралындагы N 34, 2007-жылдын 27-февралындагы N 27, 2008-жылдын 5-августундагы N 195, 2013-жылдын 14-февралындагы N 16, 2013-жылдын 25-апрелиндеги N 59, 2013-жылдын 16-октябрындагы N 192, 2014-жылдын 17-июлундагы N 138, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144, 2015-жылдын 17-февралындагы N 34 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Вверх