Мыйзамдар жана токтомдор

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө

13.04.2016 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын текшерүүлөрүнүн бирдей тартибин белгилөө, мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерине мыйзамсыз кийлигишүүсүнөн алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сакташын камсыз кылуу ушул Мыйзамдын максаты болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

27.10.2015 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

“Кыргыз Республикасындагы укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 121-беренесинин 6-бөлүгүн ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

14.01.2015 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык кызмат көрсөтүү тутумун оптималдаштыруу, алардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында, "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

Айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө

09.07.2013 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн укуктук, уюштуруучулук жана каржылык негиздерин, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун, токтото туруунун жана токтотуунун тартибин аныктайт.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө

15.07.2011 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 228, 2012-жылдын 17-мартындагы N 20, 2012-жылдын 19-июнундагы N 87, 2012-жылдын 3-августундагы N 149, 2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2013-жылдын 14-февралындагы N 16, 2013-жылдын 25-апрелиндеги N 59, 2013-жылдын 16-октябрындагы N 192, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201, 2014-жылдын 13-январындагы N 10, 2014-жылдын 18-февралындагы N 35, 2014-жылдын 15-майындагы № 67, 2014-жылдын 17-июлундагы N 138, 2014-жылдын 21-ноябрындагы N 158, 2015-жылдын 17-февралындагы N 34, 2015-жылдын 17-апрелиндеги N 85 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө

14.07.2011 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2011-жылдын 25-ноябрындагы N 220 2012-жылдын 17-мартындагы N 20, 2012-жылдын 16-июлундагы N 114, 2012-жылдын 3-августундагы N 149, 2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2013-жылдын 15-июлундагы N 143, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201, 2014-жылдын 10-январындагы N 1, 2015-жылдын 17-апрелиндеги N 85 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу

25.04.2008 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн (мындан ары - администрациялык-аймактык түзүлүш) түшүнүгүн, принциптерин, администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн маселелерин чечүүнүн тартибин, администрациялык-аймактык бирдиктерди түзүүдө жана жоюуда, алардын чегараларын аныктоодо жана өзгөртүүдө, администрациялык-аймактык жана аймактык бирдиктерди эсепке алуу жана каттоо маселелерин, ошондой эле администрациялык-аймактык түзүлүшкө байланышкан башка маселелерди чечүүдө мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын аныктайт.

Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө

21.02.2005 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам айылдарда, шаарчаларда, шаарларда түзүлүүчү жамааттарды жана алардын бирикмелерин түзүүнүн жана иштешинин тартибин, принциптерин аныктайт, ошондой эле алардын мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары, юридикалык жана жеке жактар менен болгон мамилелерин жөнгө салат жана Кыргыз Республикасындагы социалдык мобилизациялоону ишке ашыруу үчүн укуктук жана уюштуруучулук негиздерди түзүүгө, жамааттарга жана алардын бирикмелерине өзалдынча башкарууга мамлекеттик кепилдиктерди берүүгө багытталган.

Муниципалдык кызмат жөнүндө

21.08.2004 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2007-жылдын 27-февралындагы N 27, 2007-жылдын 22-мартындагы N 37, 2008-жылдын 28-апрелиндеги N 75, 2011-жылдын 18-ноябрындагы N 215, 2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2013-жылдын 24-июлундагы N 157, 2014-жылдын 17-июлундагы N 138, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө

25.09.2003 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2008-жылдын 14-февралындагы N 14, 2009-жылдын 15-июлундагы N 213, 2010-жылдын 28-январындагы N 15, 2012-жылдын 13-июлундагы N 106, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
Ушул Мыйзам айылдык аймактын жана шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун дагы башка органдары, юридикалык жана жеке жактар менен болгон финансылык жана экономикалык мамилелерин жөнгө салат, ошондой эле жергиликтүү бюджетти жана айылдык аймактын жана шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттен тышкаркы фонддорун түзүү жана аткаруу тартибин жана принциптерин аныктайт.
(КР 2008-жылдын 14-февралындагы N 14, 2012-жылдын 13-июлундагы N 106 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Вверх