Мыйзамдар жана токтомдор

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылды «Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү» деп жарыялоо жөнүндо Жарлыгы

11.01.2019 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

2018-жылы региондорду өнүктүрүү өлкөнү орто мөөнөттөгү келечекте өнүктүрүүнүн негизги артыкчылыгы болуп аныкталган.
Өзгөчө көңүл региондордо бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү маселелерине бурулду.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

20.12.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасынын субъекттеринин өз ара аракеттешүү тартибин жана квалификациялуу юридикалык жардамды алууга адамдын укугун ырастаган документтердин тизмегин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасында өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы жөнүндө

31.10.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Биримдик. Ишеним. Жаратмандык" программасынын алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын өркүндөтүү максатында, "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9 жана 10-беренелерине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТУШУНДУРМОЛОР

05.03.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

“Администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын администрациялык комиссиялары тууралуу типтүү жобону бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 27-мартындагы №176 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 2-февралындагы №77- токтому боюнча түшүндүрмө:

Административдик иштерди жүргүзүү, аларды каттоо жана административдик актыларды эсепке алуу журналын толтуруу тартиби жөнүндө ТИПТҮҮ ЖОБО

26.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

1-глава. Жалпы жоболор

1. Административдик иштерди жүргүзүү, аларды каттоо жана административдик актыларды эсепке алуу журналын толтуруу тартиби жөнүндө типтүү жобо (мындан ары - Жобо) административдик жол-жоболорду жүзөгө ашырууда мамлекеттик кызматчылардын иш-аракеттеринин тартибин, ошондой эле административдик иштерди, административдик актыларды жүргүзүү жана эсепке алуу тартибин аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө Мыйзамы

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен бекитилген мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ар бир адамдын кайрылуу укугун жүзөгө ашырууга байланышкан маселелерди, ошондой эле мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана кызмат адамдарына жарандардын кайрылууларын кароо тартибин укуктук жактан жөнгө салууга багытталган.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мамлекеттик органдары тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин текшерүүнү оптималдаштыруу жөнүндө токтому

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан кепилдендирилген өздөрүнүн кызыкчылыктарында жана жергиликтүү маанидеги маселелерди өзүнүн жоопкерчилиги менен чечүү боюнча жергиликтүү жамааттардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши (мындан ары - Жогорку Кеңеш) өкмөттүк эмес уюмдардын активдүү катышуусу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктарын бекемдөөгө жана коргоого мамлекеттик бийлик органдарынын биргелешкен күч аракеттерин багыттоо аркылуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин системалуу эмес жана өтө көп текшерүүгө алынып жаткандыгына байланышкан Кыргыз Республикасындагы көйгөйлөргө көңүл бурат.

2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын жогорулатуу КОНЦЕПЦИЯСЫ

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасы туруктуу өнүгүүнү көздөгөн терең реформалардын баскычында турат. Өлкөнүн саясий, экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнүн башкы багыттары Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы № 11 Жарлыгы менен бекитилген 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында (мындан ары - ТӨУС) бекемделген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө Конституциялык Мыйзамы

20.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2013-жылдын 19-июлундагы N 150, 2013-жылдын 19-июлундагы N 151, 2013-жылдын 30-декабрындагы № 228, 2014-жылдын 24-майындагы № 75, 2016-жылдын 15-июлундагы N 116 конституциялык Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
Ушул конституциялык Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишин уюштурууну жана анын тартибин аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Мыйзамы

20.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын жана алардын кепилдиктерин аныктайт, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан мамилелерди жөнгө салат.

Вверх