Мыйзамдар жана токтомдор

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

12.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинин формасын жана текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

09.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Коомдук башталышта иштеген айылдык кеңештердин төрагаларынын бир жолку компенсациялоо жөнүндө жобосун бекитүү жөнүндө

17.10.2016 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 37-беренесинин 10-бөлүмүн турмушка ашыруу максатында жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” 2014-жылдын 15-сентябрындагы №530 токтомунун 1-тиркемесинин 19-пунктунун негизинде, буйрук кылам:

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин “Коомдук башталышта иштеген айылдык кеңештердин төрагаларынын бир жолку компенсациясынын тартибин бекитүү жөңүндө” буйругунун до

06.09.2016 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Аталган “Коомдук башталышта иштеген айылдык кеңештердин төрагаларынын бир жолку компенсациясынын тартибин бекитүү жөңүндө” буйруктун доолбору Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 15-июлундагы №101 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” Мыйзамынын 37-беренесин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” №530 токтомун аткаруу максатында иштелип чыкты.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинин формасын жана текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө» токтому тууралуу

28.07.2016 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинин формасын жана текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө» токтому тууралуу
«Текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинин формасын жана текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15- беренесинин-3-бөлүмүнүн ишке ашыруу максатында кабыл алынган.Бул токтом менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан уюштурулуучу жана жүргүзүлүүчү, аларда болгон текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинин формасы жана ал китепке каттонун тартиби бекитилген.
Жергиликтүү башкаруу органдары кыска мөөнөттө Текшерүү эсепке алуунун китебин уюштуруп,аныкталган тартипке ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын жүргүзгөн текшерүүлөрүн эсепке алууну жана каттону жүргүзө башташы керек.

Долбоор КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Аксы районунун айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

28.07.2016 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Аксы районунун айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө

Долбоор КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Аксы районунун айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

28.07.2016 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Аксы районунун айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө

Типтүү уставы

20.07.2016 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Жалпы жоболор
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү маанидеги маселелер
Жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкарууну жүзөгө ашырууга түз катышуу формалары
Жергиликтүү жамааттын жергиликтүү маанидеги маселерди чечүүгө катышуусу
Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык негиздери
Корутунду жоболор

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 17- март 2016 ж. №107-б буйругу

13.05.2016 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Айылдык товар өндүрүүчүлөргө өз убагында жана сапаттуу механизациялаштырылган кызмат көрсөтүү, лизингди өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, агрардык тармакты жаңыртуу жана техникалык модернизациялоо максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык.

Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп өткөрүлүп берилген мамлекттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылышы боюнча чаралар жөнүндө

20.04.2016 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 52.1, 108, 112 жана 131- беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

Вверх