Мыйзамдар жана токтомдор

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылды «Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү» деп жарыялоо жөнүндо Жарлыгы

11.01.2019 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

2018-жылы региондорду өнүктүрүү өлкөнү орто мөөнөттөгү келечекте өнүктүрүүнүн негизги артыкчылыгы болуп аныкталган.
Өзгөчө көңүл региондордо бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү маселелерине бурулду.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

20.12.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасынын субъекттеринин өз ара аракеттешүү тартибин жана квалификациялуу юридикалык жардамды алууга адамдын укугун ырастаган документтердин тизмегин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасында өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы жөнүндө

31.10.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Биримдик. Ишеним. Жаратмандык" программасынын алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын өркүндөтүү максатында, "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9 жана 10-беренелерине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТУШУНДУРМОЛОР

05.03.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

“Администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын администрациялык комиссиялары тууралуу типтүү жобону бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 27-мартындагы №176 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 2-февралындагы №77- токтому боюнча түшүндүрмө:

Административдик иштерди жүргүзүү, аларды каттоо жана административдик актыларды эсепке алуу журналын толтуруу тартиби жөнүндө ТИПТҮҮ ЖОБО

26.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

1-глава. Жалпы жоболор

1. Административдик иштерди жүргүзүү, аларды каттоо жана административдик актыларды эсепке алуу журналын толтуруу тартиби жөнүндө типтүү жобо (мындан ары - Жобо) административдик жол-жоболорду жүзөгө ашырууда мамлекеттик кызматчылардын иш-аракеттеринин тартибин, ошондой эле административдик иштерди, административдик актыларды жүргүзүү жана эсепке алуу тартибин аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө Мыйзамы

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен бекитилген мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ар бир адамдын кайрылуу укугун жүзөгө ашырууга байланышкан маселелерди, ошондой эле мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана кызмат адамдарына жарандардын кайрылууларын кароо тартибин укуктук жактан жөнгө салууга багытталган.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Мыйзамы

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

КР Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы ПЖ N 308 "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү кээ бир маселелер жөнүндө" Жарлыгы;
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы N 674 "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө" токтому
Ушул Мыйзамдын колдонулушу мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын натыйжалуулугун жогорулатууга, мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында Кыргыз Республикасынын жарандарынын кесипкөй кызматтык ишинин улануучулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган.

Кыргыз Республикасынын Борбордун статусу жөнүндө Мыйзамы

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын борборунун - республикалык маанидеги шаар болуп саналган Бишкек шаарынын статусун аныктайт, жергиликтүү өз алдынча башкаруусун уюштуруунун жана жүзөгө ашыруунун өзгөчөлүктөрүн, анда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын түзүүнүн тартибин, алардын иш-милдеттерин жана ыйгарым укуктарын, мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара мамилелерин белгилейт, ошондой эле Бишкек шаарында башкарууну жүзөгө ашыруунун укуктук, уюштуруучулук, экономикалык, финансылык жана социалдык шарттарын бекемдейт.

Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын статусу жөнүндө Мыйзамы

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам республикалык маанидеги шаар - Ош шаарынын статусун аныктайт, жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруунун жана жүзөгө ашыруунун өзгөчөлүктөрүн, шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын түзүүнүн тартибин, алардын иш-милдеттерин жана ыйгарым укуктарын, мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара мамилесин белгилейт, ошондой эле Ош шаарында башкарууну жүзөгө ашыруунун укуктук, уюштуруучулук, экономикалык, финансылык жана социалдык шарттарын бышыктайт.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мамлекеттик органдары тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин текшерүүнү оптималдаштыруу жөнүндө токтому

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан кепилдендирилген өздөрүнүн кызыкчылыктарында жана жергиликтүү маанидеги маселелерди өзүнүн жоопкерчилиги менен чечүү боюнча жергиликтүү жамааттардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши (мындан ары - Жогорку Кеңеш) өкмөттүк эмес уюмдардын активдүү катышуусу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктарын бекемдөөгө жана коргоого мамлекеттик бийлик органдарынын биргелешкен күч аракеттерин багыттоо аркылуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин системалуу эмес жана өтө көп текшерүүгө алынып жаткандыгына байланышкан Кыргыз Республикасындагы көйгөйлөргө көңүл бурат.

Вверх