Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп өткөрүлүп берилген мамлекттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылышы боюнча чаралар жөнүндө

Тизмеге кайра баруу
Вверх