Агенттик тарабынан иштелип чыккан “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 4-мартындагы № 124 токтомуна түшүндүрмө.

Агенттик тарабынан иштелип чыккан “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 4-мартындагы  № 124 токтому менен кайсы ченемдик укуктук актыларга киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө жана айылдык кеңешке жооптуу катчыны конкурс аркылуу жумушка алуунун тартиби, конкурстук комиссиянын курамы, конкурсту уюштуруу тууралуу жана айылдык кеңештин төрагаларына айлык акы төлөө жөнүндө түшүндүрмө.

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” 2019-жылдын 8-августундагы № 115 Мыйзамы менен 6 мыйзамга, анын ичинде “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамына айылдык кеңештердин  уюштуруучулук камсыз кылуу маселелери  боюнча өзгөртүүлөр киргизилген.

Мыйзам менен калкынын саны 6001 жана андан жогору болгон айылдык кеңештерге жооптуу катчы кызматы киргизилген жана 2020-жылдын 1-июлунан баштап калкынын саны 20001 жана андан жогору болгон айылдык кеңештердин төрагаларына айлык акы төлөө каралган.

Айылдык кеңештин жооптуу катчысы айылдык кеңештердин  уюштуруучулук камсыз кылуу маселелери менен алектенет.

Мыйзамды турмушка ашыруу максатында бир нече укуктук ченемдик актылар кабыл алынды:

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин бекитүү жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 2020-жылдын 12-февралындагы №36 ПЖ жарлыгына ылайык, Айылдык кеңештин жооптуу катчысы Б-Б категориясына башкы кызмат болуп киргизилди;

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Айылдык кеңештерде акы төлөө негизиндеги кызмат орундарынын тизмесин бекитүү жөнүндө” 2020-жылдын 5-февралындагы № 64 токтомуна ылайык, акы төлөө негизинде айылдык кеңештин төрагалары жана айылдык кеңештердин жооптуу катчылары көрсөтүлгөн.

Айылдык кеңештин бухгалтердик эсебин жана отчеттуулугун айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык бөлүмү жүргүзөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2020-жылдын 4-мартындагы № 124 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтому.

Ушул токтом төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилди:

 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” токтому менен бекитилген  “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурстук өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө” Жобосуна айылдык кеңешке жооптуу катчыны алууда конкурстук тандоону өткөрүүдө уюштуруучулук камсыздоо маселелери, ошондой эле конкурстук комиссиянын түзүлүшү жана курамы тууралуу маселелерге;

№ 124 токтомду турмушка ашыруу үчүн айылдык кеңештин жооптуу катчысын конкурстук тандоодо биргелешкен конкурстук комиссиясын түзүү керек жана  анын курамына тиешелүү айылдык кеңеш тарабынан аныкталуучу  жана төрагалык кылуучу айылдык кеңештин депутаты кирүүсү зарыл.

Айылдык кеңештин  аппараты жок болгондуктан, калкынын саны 6001 адам жана андан жогору болгон айыл аймактарындагы айылдык кеңештин жооптуу катчысы кызмат ордуна конкурстук тандоону өткөрүүнү уюштуруучулук камсыздоо тиешелүү айыл өкмөтүнүн аппаратына жүктөлөт.

Ошондой эле №124 токтом менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген “Саясий муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын кызматтык маяналарына эселүүлүк коэффициенттери” 4-тиркемесине жана “Мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын кызматтык маяналарын эсептөө үчүн колдонулуучу мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын түзөтүүчү коэффициенттери” 6-тиркемесине өзгөртүүлөр киргизилген.

Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, айылдык кеңештин төрагасынын орточо айлык маянасы айыл өкмөтүнүн башчысынын (калкынын саны 1000а жана андан жогору)  айлыгына барабар болот, ал эми айылдык кеңештин жооптуу катчылары айыл өкмөтүнүн жооптуу катчылары менен бирдей айлык акы алышат.

 

Тизмеге кайра баруу
Вверх