Кыргыз Республикасында өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2018-жылдын 31-октябры № 513

Кыргыз Республикасында өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Биримдик. Ишеним. Жаратмандык" программасынын алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын өркүндөтүү максатында, "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9 жана 10-беренелерине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасында өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы (мындан ары - Программа), 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасында өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасын аткаруу боюнча иш-аракеттер планы (мындан ары - Иш аракеттер планы), 2-тиркемеге ылайык.

2. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча):

- Программаны жана Иш-аракеттер планын аткаруу боюнча чараларды көрүшсүн;

- эки айлык мөөнөттө Программаны жана Иш-аракеттер планын аткаруу боюнча ведомстволук пландарды иштеп чыгышсын жана бекитишсин;

- Программанын жана Иш-аракеттер планынын иш-чараларын тийиштүү жылга бекитилген бюджеттердин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын эсебинен аткарышсын;

- жарым жылдыктын жыйынтыктары боюнча отчеттук мезгилден кийинки айдын 15инен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттикке Программаны жана Иш-аракеттер планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты берип турушсун.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик:

- жарым жылдыктын жыйынтыктары боюнча отчеттук мезгилден кийинки айдын 25инен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Программаны жана Иш-аракеттер планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө жалпыланган отчет берип турсун;

- "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар бирлиги" юридикалык жактардын бирикмеси (макулдашуу боюнча) менен бирдикте кабыл алынган Программанын максаттары жана милдеттери жөнүндө кеңири түшүндүрүү иштерин жана маалыматтык кампания өткөрсүн.

4. Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун жетекчилерине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына Программанын жана Иш-аракеттер планынын иш-чараларын сапаттуу жана өз убагында аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик жүктөлсүн.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-декабрындагы № 678 "Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата программасы жөнүндө" токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

6. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын уюштуруу иштери жана аймактык башкаруу бөлүмүнө жүктөлсүн.

7. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министри

 

М. Абылгазиев

 

  ТИРКЕМЕ-1: ПРОГРАММА                            ТИРКЕМЕ-2: ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

Тизмеге кайра баруу
Вверх