Коомдук консультативдик кеңеш

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы этностор аралык мамиле боюнча  коомдук-консультативдик кенеш этностук коомдук бирикмелердин, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  иштерин коомчулук менен байланыштыруучу институт болуп саналат.
    Кенештин милдеттеринин ичинде: этностор аралык мамилени бекемдөө, Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны жарандык интеграцияны калыптандыруу, этностук  негизде оройлук,  кемсинтүүнү жана басмырлоону жоюу багытындагы  сунуштарды кабыл алуу, күнүмдүк жашоодо улутчулдук көрүнүштү жоюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, этностук маданий  бирикмелердин жана мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсүн  жана көп этностуу  калктын укуктук, экономикалык, коомдук жана маданий маселелерди чечүүгө катышуу.
    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы этностор аралык мамиле боюнча  коомдук-консультативдик кенештин курамы 33  адамдан турат.         Мындан тышкары,  көпэтностуу 5  шаарларда жана 18 райондордо түзүлгөн коомдук консультативдик кенештин 297  мүчөсү коомдук кабылдаманын жооптуу катчылары менен биргеликте иш алып барышууда. Ал  коомдук консультативдик кеңештердин курамына полиэтникалык райондогу жана шарлардагы кадыр барктуу аксакалдар, жаштар жана аялдар кеңешинин абройлуу мүчөлөрү, диний уюмдардын өкүлдөрү, тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү  кирген.  
Коомдук консультативдик кенештин негизги милдеттери:
- чыр-чатактардын алдын алуу жана болтурбоо боюнча мамлекеттик органдарына  жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына көмөк көрсөтөт;
-Агенттиктин коомдук кабылдамаларынын жооптуу катчыларынын  ишмердүүлүгүн карайт жана көзөмөлдөйт;
- Кыргызстан элинин биримдигин чыңдоого багытталган ар түрдүү иш-чараларга катышат;
- этностор  аралык кырдаалды жөнгө салуу боюнча райондук  мамлекеттик администрация  башчыларына жана шаарлардын  мэрлерине  сунуштарды иштеп чыгат.
             Коомдук консультативдик кеңештин курамы

Вверх