Мониторинг борбору

2014-жылдын май айында кырдаалга туруктуу мониторинг жүргүзүү жана алдын алуу максатында Агенттиктин алдында мониторинг борбору түзүлгөн (мындан ары - МБ). 
Аталган борборду түзүүнүн максаты - республикада боло турган чыр чатактардын алдын алуу, обьективдүү жана өз мезгилинде талдоо жүргүзүү жана болтурбоого чара көрүү.
МБ ишмердүүлүгү БУУНун Кыргызстандагы Өнүктүрүү Программасы тарабынан методикалык жардамдын жана финансалык жактан каржылоонун негизинде жүргүзүлүүдө.
МБнун үч  негизги милдети бар:
-коомдук кабылдамалардын жооптуу катчыларынан келген маалыматтардын негизинде этностор аралык мамилелерге мониторинг жүргүзүү жана  эртелеп алдын алуу. Азыркы мезгилде  этностор аралык мамилелер боюнча абал ай сайын жана ар кварталда мониторинг жүргүзүү менен аныкталат. Мындай  мониторинг жүргүзүү этностор аралык чыр чатактардын негизги темаларын аныктоо  менен маалымат чогултуунун кеңири жана туруктуу болушун камсыздайт (мисалы сугат суулар, жайыттар же тилди мектептерде отуу). Ушундай маалыматтардын негизинде тенденцияларды толук көрсөтө турган  графиктер түзүлүшү ыктымал. Туруктуу мониторинг жүргүзүү көйгөйлүү географиялык точкаларды аныктайт жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын этностор аралык ишин контролдоого курал катары кызмат кылат;
-саясатты иштеп чыгуу жана чечимдерди кабыл алуу үчүн экинчи булактардан маанилүү тыянактарды алуу жана кайрадан иштеп чыгуу  ( ар кандай булактардан келген ар түрдүү аналитикалык материалдар маалыматтар базасына киргизилиши керек);
-коомдук кабылдамалардын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү. Бул коомдук кабылдамалардын социалдык ролун баалоону, аларга кимдер кайрылышат (этностук таандыгы, жашы жана жынысы), кайрылгандардын көйгөйлөрүн өз алдынча канчалык деңгээлде чече алат, кайрылууларды кайда жиберет, ар-кандай органдарга жиберилген кайрылуулардын жана суроолордун натыйжалуу чечилүүсүн талап кылат.  

 

Вверх