Этностор аралык мамилелер

Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо концепциясы маданий мурастарды сактоо жана толеранттуулукка тарбиялоого бардык этностук коомчулуктарды бириктирүү жолу менен жалпы жарандык бирдейликти жана улуттук биримдикти камсыздоо максатында кабыл алынган. Концепция Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылы 10-апрелдеги № 74 Жарлыгы менен бекитилген. Концепцияны ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-октябрында №430-б буйругу менен 2013-2017-жылдарга карата Биринчи кезектеги иш-чаралар планы бекитилген.

Биринчи кезектеги иш-чаралар планына ылайык уюштуруу-укуктук негиздерин өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө» мызамына жана Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамына райондук мамлекеттик администрацияларынын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин этностук мамилелерди жакшыртуу боюнча жоопкерчилигин жогорулатуу бөлүгүнө толуктоолор киргизилди.

Көп этностуу коомчулуктарда этностор аралык мамилелерди башкаруу күчөтүлдү, этностор аралык чыр чатактардын алдын алуу жана аларды болтурбоо түзүмү калыптанды. Бул түзүмдүн элементтери болуп:

- 33 адамдан турган республикалык коомдук-консультативдик этностор аралык кеңеш;

- ѳлкѳнүн 20 көп этностуу райондорундагы 20 коомдук консультативдик этностор аралык кеңеш;

- 20 көп этностуу райондордогу 20 этностук мамилелер боюнча коомдук кабылдамалар;

- чыр чатак чыгышы ыктымалдуу жерлер кирген интерактивдүү карта менен мониторинг жүргүзүүчү борбору.

Ошондой эле, өз ара аракеттенүү жана өлкөдөгү тынчтыкты куруу жана ынтымак маселелери боюнча КР ДИМК, КР ИИМ, КР УКМК сыяктуу мамлекеттик органдары менен иш алып баруу жолго коюлган.

Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо концепциясы 2013-2017-жылдарга карата тынчтыкты курууга багытталган

Вверх