Инфографика

 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН БАШЧЫЛАРЫ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН БАШЧЫЛАРЫНЫН УЛУТТУК КУРАМЫ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕР

 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН ЖАШ КУРАГЫ ЖАНА  УЛУТТУК КУРАМЫ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫНЫН МАНДАТТАРЫ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТ

РЕСПУБЛИКАЛЫК ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТТЕРДИН КИРЕШЕЛЕРИНИН ДИНАМИКАСЫ

ӨЗҮН-ӨЗҮ КАМСЫЗ КЫЛГАН ЖАНА ДОТАЦИЯДАГЫ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ

 

Вверх