Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруу-укуктук базасын өркүндөтүү

    Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин жана кызматкерлерин окутуу, ишин өркүндөтүү, жергиликтүү коомчулуктун алдында алардын жоопкерчилигин күчөтүү, республикадагы жана эл аралык алдынкы тажрыйбаларды жайылтуу боюнча Агенттик тарабынан бир катар иштер жүргүзүлүүдө.
   Бүгүнкү күнгө чейин муниципалитеттер аралык кызматташууну өнүктүрүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын потенциалын жогорулатуу багытында Агенттик өзүнүн ыйгарым укуктарынын негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө тиешелүү усулдук колдонмолорду иштеп чыгып, айыл өкмөттөргө жана шаар мэрияларына колдонууга сунуштаган, алар: 

  •  шаарлардын жана айыл аймактардын социалдык-экономикалык паспортунун негизги көрсөткүчтөрүн камтыган типтүү формасы;
  •  жергиликтүү жамааттардын типтүү уставы;
  •  жергиликтүү кеңештердин жана айыл өкмөттөрдүн типтүү регламенттери;
  •  айыл өкмөттөрдүн ачык айкындуулук паспорту жөнүндө жобосу жана башкалар;
  •  Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын этикасы;
  •  Кыргыз Республикасынын аксакалдар сотторунун Типтүү регламенти;
  •  ЖӨБлордун бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча типтүү жобосу.

    Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жамаат алдында жоопкерчилигин күчөтүү, жана ишмердүүлүктөрүндө укуктук актыларды пайдалануусу боюнча жыл сайын ар бир облустарда,  Өкмөттүн облустардагы  ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн колдоосу, айрым мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүн катышуусу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларын окутуу семинарларын өткөрүү практикага айланып калды. 
      Кыргыз Республикасынын айыл аймагында жайгашкан калктуу конуштарды ирээтке келтирүү максатында , республикадагы айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндөгү маселеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 19-августундагы № 467 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн маселелерин кароонун тартиби жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Администрациялык-аймактык түзүлүштөрдүн маселелерин жана географиялык аталыштарын кароо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишмердиги жөнүндө" Жоболорго ылайык жүргүзүлөт. 
      Агенттик тарабынан Жобого ылайык облустардан даярдалып келип түшкөн тиешелүү документтер, аталган ведомстволор аралык комиссиянын кароосуна өткөрүлүп, айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү (“айыл” макамын берүү) жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын 4 мыйзам долбоору даярдалып, алардын негизинде Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы 21 калктуу конушка айыл макамы берилген.
    Ал эми 16 калктуу конушка айыл макамын ыйгаруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору кабыл алынып, мыйзам долбоору Жогорку Кенештин кароосуна киргизилген. 
   Ошондой эле, 31 калктуу конуштарга «айыл» макамын берүү боюнча мыйзамдын жана Өкмөттүн токтомунун долбоорлору даярдалып, министрликтер жана административдик ведомстволордун макулдашуусунан өтүп, “Кыргыз Республикасынын Баткен, Нарын, Ош, жана Талас облустарынын калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 26-декабрындагы № 637-токтому менен жактырылып, Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилген. 
     Мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун функцияларын жана ыйгарым укуктарын бөлүштүрүү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун салыштырмалуу административдик, финансылык-экономикалык жана саясий өз алдынчалыгын камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы жана программаны аткаруу боюнча иш-аракеттер планы иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 30-октябрындагы 513-токтому менен бекитилген. 
     Программада Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиясында, Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Биримдик. Ишеним. Жаратмандык” программасында каралган максаттарга, багыттарга дал келет. Программа макулдашылган көз караштарды, максаттарды, артыкчылыктарды, милдеттерди, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкарууну 2018-2023-жылдары өнүктүрүүгө багытталган негизги чараларды аткаруу боюнча кызыкдар тараптардын ишин координациялоого арналган.
   Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө катышуусун камсыздоо Программанын багыттарынын бири болуп эсептелет.
     Программаны ишке ашыруу жана Иш-арактеттер Планын аткаруу максатында Агенттиктин иш-чаралар Планы 2018-жылдын 3-декабрындагы №01-18/141-буйругу менен бекитилген.
  Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык бирдиктерди оптималдаштыруу максатында 2018-жылдын 24-сентябрындагы №189 Кыргыз Республикасынын Президенттин Жарлыгынын негизинде Өкмөттүн 2018-жылдын 28-сентябрындагы №342-р буйругу менен республикада административдик-аймактык реформаны жүргүзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатында жумушчу топ түзүлүп, жумушучу топтун жыйынында берилген тапшырма боюнча, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-декабрындагы № 461-буйругу менен республикада административдик-аймактык түзүлүштөрдүн реформалоону этабы менен өткөрүү үчүн Жол картасы бекитилди.
    Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн жеңилдетүү жана системалык түрдө автоматташтыруу максатында, элге кызмат көрсөтүүдө санариптештирүү үчүн 2018-жылдын 13-июлунда Кыргыз Республикасынын Премьер-министринде болгон № 18-75 сандуу кеңешменин протоколунун 4-пункттуна, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмуна караштуу "Аялдар түзүмүнүн" Кыргызстандагы өкүлү Герльт Гюнтердин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басары Э.Б. Бусурманкуловдун атына жазылган кайрылуусунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Агенттикке 2018-жылдын 31-июлундагы № 11-2951 тапшырмаларына ылайык Агенттикке, Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын "Түндүкө" кошуу боюнча сунуш киргизүү тапшырмасы берилген.
       Аталган тапшырмаларды аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетине караштуу "Түндүк" ишканасына өз убагында сунуштар жиберилген.
Мындан сырткары, Агенттиктин демилгеси менен, "БУУнун Аялдар түзүмүнүн" каржылыгында иштелип чыккан "Аймак" (Электрондук чарба китеби) программасын талкуулоо өткөрүлдү. Талкууга Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети, "Түндүк" ишканасы жана "БУУнун Аялдар түзүмү" катышып, Улуттук статистика комитетине "Чарба китебинин" мазмунун кайра карап чыгуу жана Агенттикке жооптуу катчылардын катышуусунда талкуулоо өткөрүү протоколдук тапшырмасы берилди.
     Аталган отурумдун протоколдук тапшырмсынын негизинде Улуттук статистика комитети "Чарба" китебинин мазмунун кайра иштеп чыкты жана Агенттик 2018-жылдын 6-декабрь күнү Ош шаарында, 14-декабрь күнү Бишкек шаарында талкуу өткөрүлдү.
Талкууларга негизинен республика боюнча бардык облустардан жооптуу катчылар чакырылып, Улуттук статистика комитетинин, Каттоо кызматынын адистери жана Аймак электрондук чарба китебин иштеп чыгуучуларынын катышуусунда өткөрүлдү. Жооптуу катчылар тарабынан киргизилген сунуштар, Агенттик тарабынан жалпыланып, Улуттук статистика комитетине сунуш катары жиберилди.
      Аймак электрондук башкаруу системасы бул айыл өкмөттөр тарабынан жүргүзүлгөн чарба китебинин электрондук түрү болуп эсептелет. Программа Бириккен Улуттар Уюмуна караштуу "Аялдар түзүмүнүн" каржылоосунда иштелип чыгып, 7 айыл өкмөттө пилоттук тестирлөөдөн өткөрүлгөн. Аталган программа айыл өкмөттүн күнүмдүк жумушун автоматташтырып, маалыматтын деңгээлин жогорулаткан.
        Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын Мамлекеттик "Түндүк" программасына кошууда негизги платформа болууга мүмкүнчүлүк бере алат
 

 

 

 

Вверх