Документтер

   Кыргыз Республикасынын аксакалдар сотторунун ишинин ТИПТҮҮ РЕГЛАМЕНТИ

   ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ работы судов аксакалов Кыргызской Республики

   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫНЫН ТИПТҮҮ ЭТИКАЛЫК КОДЕКСИ

    Айыл өкмөтүнүн типтүү РЕГЛАМЕНТИ

29.05.2018-ж.

  БУЙРУККА ТИРКЕМЕ: Шаарларды жана айыл аймактарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн методикалык колдонмо.

 ТИРКЕМЕ: Муниципалдык менчикте турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө типтүү жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин сыйлыктары жөнүндө ЖОБОСУ

 ЖОБОГО ТИРКЕМЕ

Вверх