Биз тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги (мындан ары — Агенттик) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-мартындагы № 109 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик аткаруу органдарынын тутумундагы функционалдык жана түзүмдүк өзгөрүүлөр жөнүндө» токтому менен түзүлгөн.
Милдеттери:
— Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруучулук, укуктук, финансылык жана экономикалык негиздерин өркүндөтүү жана чыңдоо;
— жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин өркүндөтүү, алардын жергиликтүү жамаат алдындагы жоопкерчилигин күчөтүү;
— мыйзам менен корголуучу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун укуктарын жана таламдарын коргоо;
— муниципалитеттер аралык кызматташуу үчүн шарттарды түзүү;
— Кыргыз Республикасында улуттар аралык ынтымакты жана жалпы жарандык бирдейликти чыңдоо;
— Кыргыз Республикасында этникалык топтордун эркин жана бирдей өнүгүшү жана алардын укуктарын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү;
— этникалык көп түрдүүлүктү натыйжалуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү.

Артыкчылыктуу багыттар:
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатында 2018-2023-жылдарга Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү программасында каралган иш-чараларды жүзөгө ашыруу
Жарандардын муктаждыктарына багытталган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу жана оптимизациялоо. Жамааттардын жана жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга конституциялык укугун жүзөгө ашыруу үчүн шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын уюштуруучулук жана укуктук ишин өркүндөтүү жана жарандарга заманбап ыкмаларды жана технологияларды колдонуу менен арзан жана сапаттуу муниципалдык кызмат көрсөтүүнү камсыз кылган натыйжалуу муниципалдык башкаруу.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын финансылык туруктуулугун чыңдоо, жергиликтүү деңгээлде бюджет жана салык саясатын өркүндөтүү.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын уюштуруу жана укуктук ишин өркүндөтүү.
Жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүү үчүн жоопкерчилик принцибин ишке ашыруу, жергиликтүү жамааттардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарына ишенбөөчүлүк билдирүү механизмдерин иштеп чыгуу, саясий процесстердин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө жана процесстерине тийгизген таасирин минималдаштыруу.
Жарандардын чечим кабыл алуу процесстерине, айрыкча, муниципалдык ресурстарды бөлүштүрүү жана пайдалануу маселелерине катышуусун камсыз кылуу.
Муниципалдык менчик базасын өркүндөтүү жана электрондук өкмөт түзүү (электрондук муниципалитет, электрондук айыл өкмөтү).
Этностор аралык мамилелерди чыңдоо жаатында
Этностор аралык мамилелерди өркүндөтүү аркылуу улуттук биримдикти камсыз кылуу.
Өлкөнүн маданий мурасын жана этникалык көп түрдүүлүгүн сактоо.
Билим берүү, маалыматтык саясат аркылуу жарандык патриоттуулукка, толеранттуулукка жана айырмачылыктарды сыйлоого тарбиялоо.
Саясий, социалдык жана экономикалык катышууну кеңейтүү.
Этностор аралык жаңжалдарга алдын-ала эскертүү жана жооп берүү тутумун түзүү
Негизги жетектөөчү документтер:

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 31-октябрындагы № 221 Жарлыгы менен бекитилген 2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүгүү стратегиясы.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-октябрындагы № 513 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы.
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-январындагы № 1 «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» Жарлыгы;
«Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-январындагы № 5 «Өзгөчө статусу бар Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарын коопсуздук жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын экинчи этабын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө» токтому;
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 2018-жылдын 24-сентябрындагы № 189 «Кыргыз Республикасында административдик-аймактык реформаны жүргүзүү боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгы.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 20.04.2018-ж. № 2377-VI токтому менен бекитилген «Биримдик. Ишеним. Жаратмандык» программасы;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 8-майындагы № 258 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин маселелери жөнүндө» токтому.

Коллегиясы:
Агенттикте 7 адамдан турган коллегия түзүлгөн. Агенттиктин директору (төрагасы), статс-катчы, директордун орун басарлары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү, ошондой эле башка уюмдардын жана ишканалардын жетекчилери коллегиянын курамын түзөт.
Этностор аралык мамилелер жаатында
Этностор аралык мамилелерди чыңдоо жаатында Агенттик тарабынан элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Агенттиктин алдында 35 кишиден турган коомдук- консультативдик этностор аралык жана 11 кишиден турган эксперттик кеңеши түзүлгөн. Алардын жоболору жана курамдары бекитилген.
Этностор аралык чыр-чатактарды алдын алуу эскертүү тутумун түзүү максатында, көп этностуу калк жашаган аймактарда этностор аралык мамилелер боюнча агенттиктин коомдук кабылдамалары түзүлгөн. Агенттик тарабынан келишимдик негизде кабыл алынган жооптуу катчылар коомдук кабылдамаларда туруктуу негизде иштейт. Алардын ишмердүүлүгүнө жана аларды тейлөөгө кеткен чыгымга байланыштуу маселелер чечилди. Бүгүнкү күндө республикада 23 коомдук кабылдама түзүлгөн, алардын ичинен: Баткен облусу — 4, Ош облусу — 4, Жалал-Абад облусу — 6, Чүй облусу — 7, Ош шаары — 1, Кара-Кол шаары — 1.
Эл аралык мамилелер жаатында
Донордук уюмдардын инвестициялык иш-аракеттерин координациялоо, жергиликтүү өз алдынча башкарууну жана этностор аралык мамилелерди туруктуу өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери боюнча биргелешип талкуулоо жана чечимдерди иштеп чыгуу максатында ЖӨБЭММАнын алдында Координациялык Кеңеши түзүлгөн. Эл аралык уюмдарды тартуу агенттиги өз ишинде төмөнкү уюмдар менен кызматташат:
Өнүктүрүү саясат институту. ӨСИ (ИПР) жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү жаатындагы долбоорлорду ишке ашырат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгууда жана кабыл алууда көмөк көрсөтөт, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин потенциалын жогорулатат, маалыматтык колдоо көрсөтөт, ошондой эле ар кандай багытта 40тан ашык долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча башка иштерди жүргүзөт. ӨСИ (ИПР) ай сайын «Муниципалитет» журналын чыгарат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, китепканаларга, университеттерге таратат. Маалыматтын толук версиясы менен ӨСИ (ИПР) веб-сайтынан таанышууга болот: www.dpi.kg жана www.municipalitet.kg.
Кыргыз Республикасындагы Ханнс Зайдел фондунун Өкүлчүлүгүнүн долбоорлору жарандык коомдун, ЖМКнын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ачык-айкындуулук, отчеттуулук жана бүтүндүк принциптерин күчөтүү аркылуу институттук потенциалды жогорулатууга багытталган. https://centralasia.hss.de/ru/.
Агенттик, айылдык аймактардын аймагында айылдарды өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашыруу максатында жана Кыргыз Республикасынын айылдарында «Семайыль Ундонг» принциптерин ыңгайлаштыруу жана ишке ашыруу боюнча Меморандумдун негизинде Корея Республикасынын Ички иштер министрлиги менен кызматташат. Биргелешкен аракеттердин натыйжасында, 2018-жылдын апрель айында Чүй облусунун Кош-Коргон, Искринск, Крупская, Ак-Башат айыл өкмөттөрүнүн 16 пилоттук айылдарынын өкүлдөрү үчүн Корея Республикасында семинар өткөрүлдү.

«Семайыль Ундонг» борбору Чүй облусунун 4 айылында долбоорлорду ишке ашырып жатат: Кош-Коргон а / ө, набайкана оңдолуп, жабдуулар сатылып алынды, алма бактарын отургузууга даярдыктар жүрүп жатат; Искра а / ө 9 уй сатылып алынды, сүт өндүрүү процесси жүрүп жатат; Дальний Арал айылындагы Крупская атындагы а / ө 19 баш бодо мал сатып алынып, ферманы өнүктүрүү жана кирешесин көбөйтүү максатында тургундарга бөлүштүрүлдү; Ак-Башат айылында күнөскана курулуп, 1000 тоок сатылып алынды. «Семайыль Ундонг» кыймылынын өкүлдөрү жана Тегу шаарынын өкүлдөрү Алыски-Арал айылында жаңы клуб курууга жардам көрсөтүштү. Клубдун ачылышына Корея Республикасынын Тегу шаарынан келген делегация катышты. http://www.for.kg/news-533251-ru.html
-Хельветас. (Кыргызстан Швейцария Эл аралык Кызматташтык Ассоциациясы). “Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” долбоорунун алкагында 30 айылга гранттык жардам көрсөтүлөт. Толук маалыматты https://www.helvetas.org/en/kyrgyzstan веб-сайтынан тапса болот.
Ага Хан Фонду (AKDN) Баткен, Нарын, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорундагы 32 айылдын социалдык инфраструктурасын жакшыртуу үчүн даректүү гранттык жардам көрсөтүү долбоорун ишке ашырды. AKDN жөнүндө толук маалыматты www.akdn.org сайтынан тапса болот.
GIZ кыргыз-герман кызматташтыгы. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө өнүгүү саясатын жүзөгө ашыруу максатында Нарын, Талас, Ысык-Көл, Чүй, Жалал-Абад облустарынын 48 муниципалитеттеринде “Жаштарга келечек” 67 ар кандай долбоорлор ишке ашырылды, толугурак маалыматты: https: //bischkek.diplo .de / kg, https://www.giz.de сайттарынан табууга болот.
Корея Республикасынын Эл аралык кызматташтык агенттиги (KOICA (KOIKA) жана ЖӨБЭММА «Менин айылым (Мое село )» долбоорун ишке ашыруу боюнча 3,5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө Меморандумга кол коюшту. Жалпы сумманын 54% ы Ош, Баткен жана Чүй облустарынын 30 айылын өнүктүрүүгө багытталат деп макулдашылды.

Закрыть меню
МЕНЮ