Ведомстволук сыйлыктар

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин коллегиясынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №01-12/1-3 токтому менен БЕКИТИЛДИ.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин сыйлыктары жөнүндө

ЖОБО

(Агенттиктин Коллегиясынын 2016-жылдын 21-июлундагы № 01-12/2-4 Токтому менен өзгөртүү киргизилди)

(Агенттиктин Коллегиясынын 2018-жылдын 31-июлундагы № 01-12/4-4 Токтому менен өзгөртүү киргизилди)

(Агенттиктин Коллегиясынын 2019-жылдын 26-декабрындагы № 01-12/4-4 Токтому менен өзгөртүү киргизилди)

І. Жалпы жоболор

ІІ. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси

ІІІ. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин Ардак грамотасы

ІV. Сыйлоого көрсөтүү тартиби

 1. Сыйлык боюнча материалдарды кароо тартиби жана сыйлыктарды ыйгаруу чечими
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин сыйлыктарды ыйгаруу тартиби

І. Жалпы жоболор

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин (мындан ары – Агенттик) ведомстволук сыйлыктары Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууга маанилүү жеке салым кошкон адамдардын эмгегин таануунун, дем берүүнүн формасы болуп саналат.
 2. Агенттиктин ведомстволук сыйлыктары болуп, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин Ардак грамотасы (мындан ары – Ардак грамота), “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси эсептелет.

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси ыйгарылган адамга күбөлүк жана төш белги берилет.

Ардак грамотанын, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгисинин жана күбөлүгүнүн үлгүсүндө көрсөтүлгөн маалыматтарды Агенттиктин директору бекитет.

 1. Ардак грамота жана “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси менен сыйлоо Агенттиктин сыйлыктар менен сыйлоо боюнча Комиссиянын чечиминин негизинде, Агенттиктин директорунун буйругуна ылайык ишке ашырылат.

ІІ. Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси.

1.“Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси менен төмөнкүлөр сыйланышат:

— жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатында 10 жылдан кем эмес иштеген адамдар сыйланышат;

— Кыргыз Республикасынын жарандарынын биримдигине жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна олуттуу салым кошкону үчүн;

— жергиликтүү өз алдынча башкарууну жакшыртууга олуттуу салым кошкону жана аймактык коомдук-экономикалык өнүгүүнүн тездетүүсүн камсыз кылганы үчүн;

— жергиликтүү бюджетти сапаттуу түзүп, аймактын экономикалык өнүгүүсүнө туура божомолдоо жүргүзгөндүгү үчүн, аймактын экономикалык өнүгүүсүнө карата алынган пландарды иреттүү аткарууда жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгону үчүн;

— жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн жана жыйымдарын ишке ашырууда жогорку көрсөткүчкө ээ болушуна жана пландык тапшырмалардын сапаттуу аткарылышына кошкон салымы үчүн;

 — жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатындагы мекемелерде жана ишканаларда иштерди жакшыртууда компьютерлештирүүнү, автоматташтырууну, механизацияланыштырууну жайылткандыгы үчүн;

 1. Өзгөчө учурларда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүнө салым кошкону үчүн Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын жарандары, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдарга ыйгарылат;
 2. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси төштүн оң жагына тагылат.
 3. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси менен кайталап ыйгаруу жүргүзүлбөйт.
 4. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси менен сыйланган адамдар сыйлыктын сакталышын камсыз кылыш керек. Сыйлык жоголуп кеткен учурда, сыйланган адамдардын сыйлыкка болгон укугу сакталып кала берет. Төш белгинин көчүрмөсү жоголгон төш белгинин ордуна берилбейт.

ІІІ. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин Ардак грамотасы

 1. Агенттиктин Ардак грамотасы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатында 4 жылдан кем эмес иштеген адамдарга, Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга ыйгарылат.
 2. Агенттиктин Ардак грамотасы менен жергиликтүү өз алдынча башкарууда, илимий-техникалык, чыгармачыл, тарбиялоо ишинде, коомдук, кайрымдуулук жаатында зор эмгеги үчүн жана министрликтердин, мекемелердин, ишканалардын кызматкерлери кемтиксиз иш алып барганы үчүн, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын жана башка өлкөлөрдүн жарандары сыйланышат.
 3. Ардак грамота айрым жамааттарга жумушта жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгону үчүн ыйгарылат.

ІV. Сыйлоого көрсөтүү тартиби

1.Агенттиктин сыйлыктарды ыйгаруу сунушун (жолдомону) киргизгенге укуктуу:

-Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана борбордук мамлекеттик бийлик органдары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын өз демилгелери менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын берилген сунуштарынын (жолдомолорунун) негизинде, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жетекчилери жериндеги жайгашкан тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары менен макулдашылган сунуштарынын негизинде;

Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары.

 1. Сыйлыктар боюнча материалдар (сунуш, профсоюздук чогулуштун протоколу, сыйлыктар баракчасы, сыйлыктардын, сертификаттардын, эмгек китепченин, дипломдун, паспорттун күбөлөндүргөн көчүрмөлөрү ж.б.) Агенттиктин Комиссиясынын кароосуна 1,5 ай мурун белгиленген сыйлыктар менен сыйлоо күнгө чейин киргизилет.   
 2. Сыйлык боюнча материалдарды кароо тартиби жана сыйлыктарды ыйгаруу чечими
 3. Келип түшкөн сыйлыктар боюнча материалдар Агенттиктин Комиссиясына мөөнөттөн кечигүүсүз берилип жана документтер белгиленген тартипте протокол менен жол жоболонот. Сыйлыктарды ыйгаруу боюнча жалпыланган чечимди кабыл алышы үчүн комиссиянын корутундусу Агенттиктин директорунун кароосуна берилет.
 4. Комиссиянын чечими кабыл алып жаткан мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат.
 5. Добуш берүүдө, эгерде мүчөлөрүнүн добуштары бирдей эмес санда болуп чыкса, сыйлоо комиссиясынын төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат.
 6. Сыйлыкка көрсөтүлгөн материалдар Жобонун талаптарына туура келбесе сыйлоо комиссиясы тарабынан каралбайт.
 7. Тартиптик жаза колдонулган кызматкерлерди сыйлоого көрсөтүүгө бул жазалар белгиленген тартипте алынып салынганга же жоюлганга чейин жол берилбейт.
 8. Кайрадан кезектеги сыйлыкка сунушту берүү биринчи сыйлыктан алгандан кийинки 3 жылдан кем эмес убакытта киргизилет.
 9. Сыйлыктарды комиссиянын чечиминин негизинде Агенттиктин директорунун буйругу менен жол жоболонот.
 10. Сыйлыктарды ыйгаруу боюнча комиссия тарабынан каралбаган айрым адамдар Жобонун талаптарына жооп берген учурда, Агенттиктин директору сыйлык ыйгаруу чечимин кабыл алууга укуктуу.
 11. Негизсиз сыйлоого сунуш берген адамдар (кызматкерлер) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.
 12. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин сыйлыктарды ыйгаруу тартиби.
 13. Ведомстволук сыйлыктарды ыйгаруу Агенттиктин директору аркылуу тапшырылат (директордун жок учурунда сыйлыктарды ыйгаруу Агенттиктин статс-катчысы, директордун орун басары аркылуу тапшырылат), ошондой эле, Агенттиктин директорунун тапшырмасы менен сунуш түшкөн уюмдардын жетекчилери аркылуу, иштеген мекеменин жалпы кызматкерлеринин чогулушунда сыйлык тапшырылат.
 14. Ведомстволук сыйлыктар ыйгарылгандардын жеке каттоосу Агенттиктин кадрдык жана административдик иш бөлүмүндө жүргүзүлөт.
 15. Агенттиктин ведомстволук сыйлыктардын ыйгарылышы сыйлык алган кызматкердин эмгек китепчесинде жазылат.
 16. Ардак грамотанын, күбөлүктүн бланкы жана “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси башка документтер менен бирдей отчет катары сакталат.
Закрыть меню
МЕНЮ