Өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарын өнүктүрүү

“Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, төмөнкүдө көрсөтүлгөн бардык критерийлерге ылайык келген калктуу конуштар киргизилет:

— социалдык-экономикалык өнүгүүсү төмөн, калктын жашоо деңгээлинин төмөндүгүнүн жана элдин агылып кетишинин кесепетинен кырдаал туруктуу эмес болгон;

— табигый-климаттык шарттары оор, өздөштүрүлүүсү начар жана аймактын негизги бөлүгүнө жетүү кыйын болгон;

— Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна коркунуч келип чыгуу тобокелдиги, алардын кесепеттери негизги улуттук кызыкчылыктарга олуттуу зыян келтириши жана Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө, аймактык бүтүндүгүнө жана эгемендигине түздөн-түз таасир этиши мүмкүн болгон.

Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарын өнүктүрүү жаатында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын артыкчылыктуу иштери төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын жер участокторун өздөштүрүүнү, инфраструктурасын жакшыртууну жана өнүктүрүүнү;
 • Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыз кылуу жана социалдык-экономикалык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыгууну, финансылык колдоону жана ишке ашырууну;
 • Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын калктуу конуштарынын тургундарынын жашоо турмушунун сапатын жогорулатуу үчүн шарттарды түзүүнү жана Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү деңгээлиндеги айырмачылыктарын кыскартууну;
 • Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын жаратылыш ресурстарын сактоону жана сарамжалдуу пайдаланууну камсыздоону.

          Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыз кылуу жана социалдык-экономикалык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа тизмекке киргизилген жана өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү, Кыргыз Республикасынын чек ара аймактарына аймактык, экономикалык, демографиялык жана маданий-диний жана башка түрдөгү экспансияга жана агрессияга каршы күрөшүү чараларын иштерди камтыйт.

          Мамлекеттик программа Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан иштелип чыгат жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-мартындагы № 186 “Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын тизмегине жалпысынан 90 калктуу конуш (81 айыл жана 9 участок) кирет.
Анын ичинен:

 • Баткен облусу боюнча – 61 айыл жана 8 участок;
 • Жалал-Абад облусу боюнча – 14 айыл жана 1 участок;
 • Ысык-Көл облусу боюнча – 4 айыл;
 • Ош облусу боюнча – 1 айыл;
 • Талас облусу боюнча – 1 айыл.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-январындагы № 5 токтому менен Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыздоо жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашырууга карата 2018-2020-жылдарга иш-чаралар планы бекитилген.

Иш-чаралар планы 33 пункттан турат жана аларды 2018-2020-жылдары ишке ашырууга республикалык бюджеттин эсебинен жалпысынан 305,08 млн. сом каражат каралган. Анын ичинен:

 • 2018-жылга карата 14 иш-чараны аткарууга – 60,1 млн. сом;
 • 2019-жылга карата 23 иш-чараны аткарууга – 129,98 млн. сом;
 • 2020-жылга карата 25 иш-чараны аткарууга – 115,0 млн. сом каралган.

Иш-чаралар планын аткаруу үчүн 2018-жылга карата республикалык бюджеттин эсебинен каралган 60,1 млн. сом акча каражаты бөлүнүп, анын 22,8 млн. сому гана өздөштүрүлгөн. Натыйжада 14 иш-чаранын 2 иш-чарасы толугу менен аягына чыгарылып, калган 12 иш-чара кийинки жылдарга өткөн.

2019-жылы иш-чараларды аткарууга республикалык бюджеттен 129,98 млн. сом акча каражаты бөлүнүп, натыйжада 23 иш-чаранын 6 иш-чарасы аягына чыгарылып, калган 17 иш-чара кийинки жылга өткөн.

2020-жылга карата 25 иш-чараны аткаруу үчүн республикалык бюджеттен 115,0 млн. сом акча каражаты каралып, 2020-жылдын жыйынтыгына карата  113,17 млн. бөлүнүп берилди. Натыйжада 2020-жылга пландалган жалпы 25 иш-чаранын 23 иш-чарасы аягына чыгарылып, ал эми калган 2 иш-чараны аягына чыгаруу боюнча учурда тиешелүү иш-аракеттер жүрүүдө.

Закрыть меню
МЕНЮ