KOIСА

 Корея мамлекетинин Эл аралык кызматташтык агенттиги (КОICА)

Кыргыз Республикасында “Мое село (Менин айылым) Кыргызстанда” аттуу долбоору Корея мамлекетинин Эл аралык кызматташтык агенттиги (КОICА) менен Агенттиктин 2018-жылдын октябрь айында эки тараптуу коюлган Меморандумдун алкагында ишке ашырылат. Жалпы суммадан 54% түздөн-түз Баткен, Ош, Чүй облустарындагы пилоттук айылдары өнүктүрүүгө багытталат деген келишим түзүлгөн. Конкурстун жыйынтыгы менен 30 айыл тандалып алынган (Ош-15, Баткен-12, Чүй-3).

Долбоордун максаты – тажрыйбаны андан ары жайылтуу үчүн бир катар пилоттук типтүү айылдарды түзүү, жамааттын катышуусунун негизинде өнүгүү аркылуу айыл тургундарынын жашоо шартын жакшыртуу.

2019-жылы долбоордун 1-этабында ар бир 30 айылдын фондуна 25,0 миң АКШ доллары, жалпы 52,2 млн.сом жардам көрсөтүлгөн.

Долбоордун 1-этабында  ар кандай багыттагы: социалдык объектилерди куруу, айылдардын инфраструктурасын өнүктүрүү, жашоочулардын эс алуусун камсыздоо боюнча төмөнкү багыттардагы 30 долбоор толук аяктап ишке киргизилди.

Социалдык объектилер:

— бала бакча имаратын куруу, оңдоо- 5

— мектептин ремонту, билим берүү борбору – 5

— ФАП имаратын куруу, оорукана ондоо — 3

Айылдын инфраструктурасын өнүктүрүү:

— таза суу- 5

— сугат суусу- 2

— муниципалдык мончо — 1

— түнкү жарыктандыруу- 4

— жолду жасоо, асфальт төшөө — 3

Жашоочулардын эс алуусун камсыздоо:

— футбол аянтчасын, спорт зал куруу – 2

Ошол эле учурда 2020-жылдын март айында  KOICA мекемесинин имаратында Корея Республикасынын Кыргызстандагы Өкүлү, KOICAнын өкүлү, аталган мекеменин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн, Экономика министрлигинин, Агенттиктин өкүлдөрүнүн катышуусунда Долбоорду Башкаруу Комитетинин жыйынында долбоордун 1-жана 2- этаптарынын жүрүшү боюнча талкууланып, айылдардын долбоорлорун баалоо критерийлери бекитилди. Белгиленген формаларга жана контролдук цифраларга ылайык 1-этаптын жыйынтыгы жана 2-этапка иштелип чыккан долбоорлор карата баало жүгүзүлдү. , 2020-жылдын октябрында Долбоордун Координациялык Кеңешинин мүчөлөрү тарабынан жүргүзүлгөн баалоолордун жыйынтыгы чыгарылып, базалык 30 пилоттук айылдардын 2-этапка долбоорлору бекитилип, ал 30 айылдын ичинен эн мыкты деп аныкталган 15 айылга 2,4 млн.сомдон, 15 айылга 2,1 млн.сом, жалпысы KOICA мекемеси тарабынан п68,52 млн.сом жардам көрсөтүлүп, 2021-жылы 30 долбоордун ишке ашырылышы каралган.

2020-жылдын 29-майында KOICA мекемесинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан Агенттиктин катышуусунда  долбоорго катышкан 30 айыл үчүн  COVID-19 инфекциясынан сактануу максатында жеке коргоочу каражаттар медициналык маскалар, антиспетикалык каражаттар таркатылды.

Азыркы учурда долбоордун II этабына 30 пилоттук айылдардын 2021-жылга долбоорлору даярдалууда. 

Пилоттук айылдардын жана долбоорлордун тизмеси:

 

Закрыть меню
МЕНЮ