Муниципалдык менчиктеги мүлктөрдүн бирдиктүү эсебин алуу жана автоматташтыруу

Муниципалдык менчиктеги мүлктөрдү инвентаризациялоо, эсебин алуу жана каттоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча маалымат

Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамына ылайык муниципалдык менчик — жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында, пайдалануусунда, тескөөсүндө турган, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кирешелерин алуучу булак катары кызмат кылуучу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруунун иш-милдеттерин жүзөгө ашырууга зарыл жергиликтүү жамааттардын менчиги.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мүлккө муниципалдык менчик объекттеринин реестрине ээ болууга жана аны жүргүзүүгө милдеттүү. Мүлккө муниципалдык менчик объекттеринин реестрин түзүү жана жүргүзүү тартиби жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруучу органдары тарабынан белгиленет жана жергиликтүү кеңештер тарабынан бекитилет.

Агенттик Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 16-октябрындагы № 580 токтому менен бекитилген формаларга ылайык райондор боюнча муниципалдык менчик объекттерине инвентаризация иштери жүргүзүлгөн.

Инвентаризациянын жыйынтыгы менен 13072 объект муниципалдык менчикте болсо, 10002 каттоодон өткөн, ал эми 3070 объект каттоодон өтө электиги аныкталган.

Алынган маалыматтар Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаменти менен такталганда муниципалдык мүлктүн саны 52291 болуп, айырма 39747 түзгөн. Бул айырма негизинен 2005-жылы болуп өткөн системдик каттоого байланыштуу болуп, мамлекеттик мүлккө таандык эмес мүлктөр муниципалдык болуп катталып калгандыгы аныкталган.

Инвентаризация иштери колго жүргүзүлүп, көп убакытты жана адамдык ресурстарды талап кылган.

Ушуга байланыштуу ортодогу айырмачылыкты жоюу максатында муниципалдык мүлктүн эсебин алууну автоматташтыруу чечими кабыл алынды. “Транском” мамлекеттик ишканасынын эсептөөлөрү боюнча маалыматтык тутумду иштеп чыгууга жана техникалык колдоого жыл сайын 5,5 млн сом керектелүүсү аныкталган.

Бул маалыматтык тутумду ишке киргизүү маалыматтарды иштеп чыгууда убакытты үнөмдөп, муниципалдык мүлктүн эсесбин алуунун ачыктыгын камсыз кылат жана мониторинг жүргүзүүгө шарт түзөт.

Бүгүнкү күнү маалыматтык тутумду иштеп чыгуу үчүн керектелүүчү каражатты бөлүү боюна Кыргыз Республикаснын Өкмөтүнүн чечиминин долбоору макулдашуудан өтүүдө.

Агенттиктин маалыматы

Облустун аталышы

Муниципалдык менчиктеги мүлктөр

Катталган мүлктөр

Каттала элек мүлктөр

1

Жалал-Абад облусу

2240

1779

79%

461

21%

2

Ысык-Көл облусу

1962

1474

75%

488

25%

3

Чүй облусу

1978

1515

76%

463

24%

4

Ош облусу

2421

1434

59%

987

31%

5

Талас облусу

716

674

94%

42

6%

6

Нарын облусу

1177

904

76%

273

24%

7

Баткен облусу

1720

1328

77%

392

23%

8

Бишкек шаары

556

556

100%

 

9

Ош шаары

338

338

100%

 
 

Жалпы:

13072

10002

76%

3070

24 %

        Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин маалыматы

Облус/ шаардын аталышы

Агенттиктин маалыматы

Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин маалыматы

Кыймылсыз мүлктөрдүн айрымасы

1

Жалал-Абад облусу

2240

9704

7718

2

Ысык-Көл облусу

1926

10264

8338

3

Ош облусу

2421

5088

2667

4

Талас облусу

716

1553

837

5

Нарын облусу

1177

4228

3051

6

Баткен облусу

1720

4404

2684

7

Бишкек шаары

556

8204

7648

8

Ош шаары

338

2425

2087

9

Чүй облусу

1978

6421

4717

 

Жалпы:

13072

52291

39747

 

Закрыть меню
МЕНЮ