Байланыш

КАЙРЫЛУУ

  Байланыш

  Ишеним телефону: 0312 622559

  Кабылдама: 0312664656

  Жалпы бөлүм: 0312622506

  Факс: 0312 622543

  Пресс-кызмат:0312 622466

  индекс: 720040

  E-mail: gamsumo-kr@mail.ru

   Дареги: Бишкек ш., Киев көч. 96 б

  Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

  Башкармалыктын башчысы- Ачикеева Чолпон Чекировна. Телефон - 62 26 18

  Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгы

  Башкармалыктын башчысы - Шамеев Азамат Султанович Телефон - 62 25 09

  Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара кызматташуу бөлүмү

  Бөлүм башчысы - Жээнбеков Мурзаибрагим Мамасадыкович Телефон - 03222 5 66 38

  Коомдук бирикмелер менен иштөө бөлүмү

  Башкармалыктын башчысы - Суюнов Данияр Унгарбаевич Телефон - 62 24 45

  Укуктук камсыздоо бөлүмү

  Бөлүм башчысы - Бакасов Султан Телефон - 62 25 84

  Административдик жана кадр иштери бөлүмү

  Бөлүм башчысы - Казиева Бермет Сонколбековна Телефон - 62 24 99

  Мамлекеттик программаларды жана долбоорлорду пландоо жана координациялоо сектору

  Сектор башчысы - Давлетбакова Венера Алиевна Телефон - 62 25 13

  ЖӨБОнун функцияларынын жана ыйгарым укуктарынын аткарылышына анализ жана мониторинг жүргүзүү боюнча сектору

  Сектор башчысы - Чалбаев Азиз Чолпонкулович Телефон - 62 26 19

  Кенже жана техникалык тейлөө кызматкерлери (МОП и ТОП )

  Башкы бухгалтер - Окенова А.Э. Телефон - 62 24 57

  Закрыть меню
  МЕНЮ