Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү туралуу

Кыргыз Республикасынын айыл аймагында жайгашкан калктуу конуштарды ирээтке келтирүү максатында, республикадагы айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндөгү маселеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 19-августундагы № 467 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн маселелерин кароонун тартиби жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Администрациялык-аймактык түзүлүштөрдүн маселелерин жана географиялык аталыштарын кароо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишмердиги жөнүндө» Жоболорго ылайык жүргүзүлөт.
“Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу” Мыйзамынын 1-беренесинин 11-абзацынын жана 6-беренесинин 7- абзацынын жоболоруна ылайык ыңгайлуулуктардын белгилүү деңгээлине жетишкен, калкынын саны 50 адамдан кем болбогон, айыл чарба өндүрүшүндө алектенишкен жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү калктын санынын жарымынан көбүн түзгөн калктуу конуштар айыл категориясына киргизилиши мүмкүн.
Калктуу конуштарды айыл категориясына киргизүү менен алардын статусу тиешелүү административдик-аймактык бирдикке караштуу өзүнчө аймактык бирдик катары көтөрүлүп, жергиликтүү жамааттарга жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө демилгелерин арттырат, белгилүү деңгээлде өз алдынчалыктарды берет, жоопкерчиликтерин көтөрүп жана кызыгуусун күчөтөт.
Бул тиешелүү аймактын социалдык-экономикалык өнүгүшү үчүн инвестицияларды тартуу, ар кандай долбоорлор менен кызматташуу, ички резервдерди, жергиликтүү жамааттын мүмкүнчүлүктөрүн мобилизациялоо маселелеринин активдештирилишине шарттарды түзөт.
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын администрациялык- аймактык түзүлүшү тууралуу» Мыйзамынын 8-беренесине ылайык, калктуу конуштарды айыл категориясына киргизүү менен социалдык, экономикалык, экологиялык багытында калктуу конуштун ошондой эле айыл аймактын комплекстүү өнүгүүсүн пландаштырууга шарттар түзүлөт.
2020-жылдын 1-январына карата республиканын аймагында 167 айыл макамы жок калктуу конуштар бар болгон, облустар боюнча: Баткен-11, Жалал-Абад-51, Ош-93, Ысык-Көл-1, Талас-2, Чүй-5.
Калктуу конуштарды айыл категориясына киргизүү максатында Агенттик, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, райондук мамлекеттик администрацияларынын аппараттары жана айыл өкмөттөрү менен тыкыс иш алып барууда.
Агенттиктин 2018-2019-жылдарындагы ишинин жыйынтыгы менен төмөнкү 2 мыйзам долбоору Жогорку Кенеш тарабынан кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш.Жээнбеков тарабынан кол коюлган:
1. “Кыргыз Республикасмынын Жалал-Абад облусунун айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө” 2019-жылдын 30-июлундагы №108.
2. “Кыргыз Республикасмынын Баткен, Нарын, Ош жана Талас облустарынын айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө” 2019-жылдын 2-августундагы №112.
Ушул 2 мыйзамды кабыл алуу менен 36 калктуу конуш айыл категориясына киргизилди.

Агенттик тарабынан иштелип чыккан дагы төмөнкү 2 мыйзам долбооруна 2020-жылдын 21-апрелинде Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш.Жээнбеков кол койду:
1. “Кыргыз Республикасмынын Жалал-Абад, Нарын, Ош жана Чүй облустарынын айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө”
2. “Кыргыз Республикасмынын Баткен, Нарын, Ош жана Талас облустарынын айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө”
Ушул 2 мыйзамды кабыл алуу менен 28 калктуу конуш айыл категориясына киргизилди.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мыйзам долбоорун иштеп чыгууга жөнөтүлгөн документтерди туура толтуруу жана түзүүгө усулдук көмөк көрсөтүү максатында, Агенттик тарабынан “Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүүгө
документтерди даярдоо боюнча Усулдук колдонмо” иштелип чыгып, ЖӨБ органдарына берилди.

Закрыть меню
МЕНЮ