Коррупцияга каршы аракеттер

Агенттиктин 2020- жылга карата коррупцияга каршы күрөшүү боюнча  ведомстволук иш-чаралар Планы иштелип чыгып,  Агенттиктин директорунун 2019-жыл 07-октябрда № 01-18/94  буйругу менен бекитилген. Ведомстволук иш-чаралар Планын иштеп чыгууда аткаруучулук тартипке көзөмөлдөөнү күчөтүү, коррупциянын алдын алуу боюнча өз убагында чара көрүү маселелери эске алынган. Өзгөчө көңүл коррупциялык тобокелчиликтерди азайтууга, анын шарттарын аныктоого жана нравалык, этикалык жана моралдык принциптер  Агенттиктин күндөлүк  ишинде орношуна бурулган.

Агенттиктин кызматкерлеринин ишмерликтерин баалоо боюнча  комиссия жана жана апелляциалык комиссия  түзүлгөн. КР Өкмөтүнүн  2017-жылдын 1-марттагы №131 токтомунун талаптарына ылайык мамлекеттик кызматтарга карата коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу максатында кызматкерлердин  кызматтык көтөрүүлүсүн камсыздоо боюнча жаңы механизмдерди киргизүүдө алардын билим деңгээли, компетенттүүлүгү, кесипкөйлүк квалификациясы, жана тажрыйбасы негизги ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын баалоодо эске алынат. Бош ваканттык административдик орундарга конкурсттарды өткөрүүдөө видеобайкоолор жүргүзүлөт.

Ваканттык административдик бош орундарга конкурстарды өткөрүүдө  мурунку жеринен терс себептер менен бошотулгандарды кабыл албоо үчүн, алардын документтерин кароо жана текшерүү практикасы (верификация) киргизилип, КР МККнын тизмеси менен такталат.

Ошондой эле Агенттиктин ишмердүүлүгү боюнча маалыматтын  жеткиликтүүлүгү жана ачыктыгы жогорку деңгелде камсыз болуш үчүн ведомстволук жаңы сайт ишке киргизилип, сайтта маалыматтар жаңыланып, ошондой эле, ЖМКлар, фейсбук, инстаграм жана ютуб социалдык тармактары аркылуу маалыматтар берилип турат.

Калктын калың катмарына жеткирүү, ачык айкындуулукту камсыз кылуу максатында Агенттиктик тарабынан иштелип чыккан бардык ченемдик-укуктук актылардын долбоорлору антикоррупциялык экспертизадан өткөрүлүп жыйынтыктары, ваканттык административдик бош орундарга конкурстарды электрондук сатып-алууларды өткөрүү боюнча маалыматтар да сайтка жайгаштырылат.

  Агенттиктин ишмердүүлүгүн кеңири пропагандалоо максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, жергиликтүү жамаатын өкүлдөрү катышкан ар кандай окуу семинарлары уюштурулуп, алардын жүрүшүндө кеңири маалыматтар берилет.

Ошону менен катар, Агенттик 5 мамлекеттик органдардын коррупцияны демонтаждоо боюнча  пландарына  бирге аткаруучу болуп бекитилип, бул багыттагы иштер белгиленген тартипте аткарылып жатат.    

 

 

Закрыть меню
МЕНЮ